Kobieta zwróciła się do burmistrza z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Poprosiła o przesłanie kopii zleceń wystawionych przez urząd miasta dla spółki komunalnej i podwykonawców na modernizację oświetlenia oraz kopii faktur dotyczących zakupu opraw LED, materiałów pomocniczych i usług wymiany.
Burmistrz przesłał jej kopie zleceń, ale kobieta i tak złożyła do WSA w Olsztynie skargę na bezczynność włodarza, zarzucając mu, że nie udostępnił jej kopii faktur, o które prosiła. Poinformowała sąd, że otrzymała pisemne zapewnienie prezesa spółki komunalnej, że do 5 maja 2021 r. zostaną jej przekazane wszystkie kopie faktur zakupu oświetlenia gminnego. Ostatniego dnia prezes poinformował ją jednak, że burmistrz wyraźnie zakazał udostępnienia kopii dokumentów, nie podając podstawy prawnej odmowy i nie wydając decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej. Wobec tego kobieta stwierdziła, że włodarz pozostaje w bezczynności i żądała zasądzenia od niego kosztów postępowania.