Katalog przesłanek, które umożliwiają zwolnienie z ponoszenia odpłatności za pensjonariusza DPS, zostanie rozszerzony. Dzięki temu osobom, których rodzice w przeszłości nie wywiązywali się prawidłowo z obowiązków opiekuńczo-wychowawczych, a teraz trafili do takiej placówki, ma być łatwiej uzyskać zwolnienie z wymogu płacenia za ich pobyt. Taka zmiana przepisów ma znaleźć się w projekcie nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Co ciekawe, jego przygotowaniem zajmuje się Michał Wójcik, minister z kancelarii premiera, a nie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, któremu podlegają sprawy związane z pomocą społeczną.
Bez odpłatności, gdy była przemoc