1 lipca ma ruszyć pierwszy pilotażowy nabór w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zapowiedziała to podczas spotkania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. Na złożenie wniosku będą zaledwie cztery tygodnie. Nie ma ani górnego, ani dolnego limitu wartości inwestycji (w pierwszym naborze ich wartość ma wynieść od 10 do 15 mld zł). Jedynym ograniczeniem jest natomiast możliwość złożenia maksymalnie trzech wniosków przez jeden samorząd. Poziom bezzwrotnego dofinansowania wyniesie do 95 proc. inwestycji.

Najpierw ubożsi