Sejmowa Komisja Infrastruktury na środowym posiedzeniu zajmowała się funkcjonowaniem ustawy z 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka, która przedstawiała podczas posiedzenia ocenę dot. ustawy podkreśliła, że regulacje pozwoliły setkom tysięcy mieszkańców skorzystać z uwłaszczenia z mocy samego prawa, bez konieczności podejmowania w tym zakresie jakiejkolwiek aktywności. Zwróciła uwagę, że było to możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu instytucji zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przesłanek przekształcenia, zamiast decyzji administracyjnej.