Faktura VAT nie zastępuje umowy na wykonanie remontu budynku, która powinna być zawarta w formie pisemnej. W przedstawionych okolicznościach odpowiedzialność za wadliwe dokumentowanie usług ponosi więc wójt.
Konkretne dowody