Takie informacje na temat planowanej reformy pośredniaków przekazali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) podczas ostatniego posiedzenia zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Ten temat został poruszony przez Związek Powiatów Polskich (ZPP) w związku projektem Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który Polska musi przyjąć, aby otrzymać fundusze unijne na walkę z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Wśród zawartych w dokumencie rozwiązań wymieniona została m.in. reforma publicznych służb zatrudnienia, która ma spowodować, że będą efektywniej realizować swoje zadania oraz odpowiednio reagować na aktualne oraz prognozowane wyzwania na rynku pracy.
– Niestety te propozycje, które mają dotyczyć działalności PUP, zostały opisane w KPO bardzo ogólnikowo i trudno na ich podstawie stwierdzić, na czym mają polegać. Dlatego zwróciliśmy się do resortu rozwoju o przedstawienie bardziej konkretnych informacji – mówi Bernadeta Skóbel z ZPP.