Gdy inwestor wybuduje na nabytym gruncie budynek lub np. wyremontuje położony na nim obiekt i przekaże część mieszkań gminie, to ta będzie mogła te lokale wykorzystać jako mieszkania dla najemców komunalnych albo wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego, w których zazwyczaj gminy są jedynym udziałowcem) lub państwowych. Lokale/budynki będą wnoszone do spółek jako aport niepieniężny.
Przekazany gminie w ramach rozliczenia „lokal za grunt” zasób lub jego część może wejść w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do którego stosujemy przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 611; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 11). Określają one np. rodzaj zawieranych umów, zasady rekrutacji najemców, sposób ustalania czynszów itp.