Nie tylko właściciele nieruchomości będą mogli zostać ukarani grzywną za niewypełnianie obowiązku segregowania odpadów. Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada, że mandat będzie grozić także wytwórcom odpadów, czyli między innymi lokatorom.

Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners tłumaczy, że istniała wątpliwość, czy obowiązek selektywnej zbiórki należy odnosić wyłącznie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, czy także do ich mieszkańców. W projekcie Ministerstwo Klimatu i Środowiska przesądza jednak, że do zbierania w sposób selektywny wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych będą obowiązani także ich wytwórcy. – Za naruszenie nowych przepisów ustawodawca przewiduje karę grzywny analogicznie jak w przypadku właścicieli nieruchomości nierealizujących ciążących na nich obowiązków – tłumaczy.
Co to oznacza w praktyce? – Grzywna w drodze mandatu będzie mogła zostać wymierzona osobie, która zostanie przyłapana na przykład na tym, że wyrzuca szklane butelki do pojemnika na plastik – wyjaśnia Mateusz Karciarz z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy.
Projekt daje możliwość wprowadzenia indywidualnej odpowiedzialności za segregowanie odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy gmina „zapewni techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach”. Chodzi o oznaczanie worków na odpady za pomocą kodów. Rozwiąże to problem odpowiedzialności grupowej za brak segregacji – obecnie bowiem sankcja w postaci podwyższonej opłaty może być nałożona przez gminę jedynie na właściciela nieruchomości, wspólnotę lub spółdzielnię.
Oznaczenie worków umożliwi natomiast gminie nałożenie wyższej opłaty wyłącznie na tych mieszkańców, którzy nie segregują śmieci. Jeśli odpady nie będą segregowane, sankcją zostanie obciążony ten, kto złożył deklarację: właściciel lokalu lub osoba faktycznie go zamieszkująca lub użytkująca.
Możliwe będzie także – jak zauważa Mateusz Karciarz – dodatkowo ukaranie grzywną w postępowaniu mandatowym lub sądowym konkretnej osoby za niesegregowanie odpadów. – Jeśli w lokalu zadeklarowano cztery osoby, które wytwarzają odpady, aby nałożyć mandat, należy wykazać, która osoba zawiniła – zaznacza.
Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji