Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners tłumaczy, że istniała wątpliwość, czy obowiązek selektywnej zbiórki należy odnosić wyłącznie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, czy także do ich mieszkańców. W projekcie Ministerstwo Klimatu i Środowiska przesądza jednak, że do zbierania w sposób selektywny wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych będą obowiązani także ich wytwórcy. – Za naruszenie nowych przepisów ustawodawca przewiduje karę grzywny analogicznie jak w przypadku właścicieli nieruchomości nierealizujących ciążących na nich obowiązków – tłumaczy.
Co to oznacza w praktyce? – Grzywna w drodze mandatu będzie mogła zostać wymierzona osobie, która zostanie przyłapana na przykład na tym, że wyrzuca szklane butelki do pojemnika na plastik – wyjaśnia Mateusz Karciarz z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy.