Wspólnicy będą mogli wykorzystywać ePUAP na równi z bezpiecznym podpisem. Może to oznaczać wzrost zainteresowania tym mało popularnym instrumentem
ikona lupy />
Coraz więcej spółek zakładanych przez internet / Dziennik Gazeta Prawna
Profil zaufany ePUAP to metoda potwierdzenia tożsamości w kontaktach z administracją publiczną. Mimo że można go od kilku lat zakładać zupełnie za darmo, wciąż nie cieszy się popularnością. Na jego założenie zdecydowało się dotychczas jedynie 252 tys. osób.
– Trudno się temu dziwić, skoro wciąż tak mało spraw można załatwić z jego użyciem. Zgłoszenie wycinki drzewa czy posiadania psa rasy niebezpiecznej to za mało, by zachęcić obywateli do założenia profilu – ocenia dr Grzegorz Sibiga, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego IPN.
Trzeba ich przekonać, że to jest dla nich korzystne, tak jak to się stało przy e-deklaracjach podatkowych – dodaje ekspert.
Niebawem profil zaufany znajdzie dużo szersze zastosowanie w kontaktach spółek z KRS.
– Chcemy zachęcić wszystkie podmioty podlegające wpisowi do KRS (nie tylko przedsiębiorców) do składania jak największej liczby pism drogą elektroniczną. Dotyczy to wszystkich wniosków, a nie tylko zawiązania i zmiany umów z wykorzystaniem wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym. W perspektywie kilku lat zmierzamy do pełnej elektronizacji komunikacji na linii strona – sąd rejestrowy – tłumaczy Patrycja Loose, rzecznik prasowy Ministra Sprawiedliwości.
Zmiany w kodeksie spółek handlowych i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym pozwolą z użyciem profilu zaufanego m.in. zakładać spółki jawne i komandytowe, dokonywać zmian w umowach tych spółek oraz – co ważniejsze – także spółek z o.o. czy przesyłać sprawozdania finansowe. Wspólnicy będą nawet mogli z użyciem tego instrumentu głosować na odległość nad uchwałami.
Na tych samych prawach
Przy kontaktach z KRS profil zaufany ePUAP będzie mógł w pełni zastąpić bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
„Planuje się zrównanie podpisu potwierdzonego profilem (ePUAP) z bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Zmiana ta ma dotyczyć wszystkich dokumentów składanych do KRS. Nie będzie się więc ograniczała tylko do spółek jawnej, komandytowej czy z ograniczoną odpowiedzialnością rejestrowanych za pomocą wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym” – napisano w przyjętych przez rząd założeniach.
Dzisiaj profili zaufanych jest mniej niż aktywnych certyfikatów kwalifikowanych umożliwiających składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego (ok. 294 tys.). Czy opisywana nowela to zmieni?
– Na pewno to krok w dobrym kierunku, ale o sukcesie można będzie mówić dopiero wtedy, gdy możliwie szerokie spektrum spraw będzie można załatwić z wykorzystaniem profilu zaufanego. Tylko wówczas państwo zachęci ludzi, by założyli profil na platformie ePUAP i pofatygowali się do urzędu, aby go potwierdzić – podkreśla dr Grzegorz Sibiga.
Od założenia profilu może bowiem odstraszać konieczność potwierdzenia swojej tożsamości w jednym z urzędów, co oznacza osobiste stawiennictwo (np. w oddziale ZUS, urzędzie skarbowym czy wojewódzkim).
Zdalne głosowanie
Co konkretnie będzie można zrobić z użyciem profilu zaufanego? Przede wszystkim założyć spółkę, i to nie tylko z o.o. (to można zrobić dzisiaj z użyciem zwykłego podpisu elektronicznego w trybie S24), ale i jawną czy komandytową. Kolejny krok to dokonywanie modyfikacji umów.
– Zmiany w umowie spółki z wykorzystaniem wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym dokonać będą mogły spółki jawne, komandytowe i z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązane w ten sposób – zaznacza Patrycja Loose.
Innymi słowy jeśli ktoś zawrze umowę spółki w sposób tradycyjny przed notariuszem, to również przed nim będzie musiał dokonać zmian.
Spółki założone w oparciu o gotowy wzorzec umowy będzie też można rozwiązać przez internet. Wspólnicy uzyskają zaś możliwość głosowania na odległość nad uchwałami. Każdy z nich będzie musiał posiadać konto w systemie teleinformatycznym i wykorzystać bądź to profil zaufany, bądź też bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. W ten sam sposób wolno będzie podejmować uchwały zatwierdzające sprawozdania finansowe i przesyłać je do KRS.
Do korzystania z możliwości rejestracji spółek przez internet mają zachęcać obniżki opłat. Dzisiaj w trybie S24 wniosek o pierwszy wpis do KRS kosztuje 500 zł, w przyszłości wszystkie trzy typy spółek będzie się zgłaszać za 250 zł.
Kiedy zaczną obowiązywać zmiany? W założeniach przewidziano dwa terminy. W pierwszym, z początkiem stycznia 2015 r. mają wejść w życie zmiany dotyczące zawiązywania i rejestracji z użyciem profilu zaufanego spółek jawnych i komandytowych oraz składania sprawozdań finansowych z użyciem tego instrumentu. W drugim, o rok późniejszym, zaczną obowiązywać przepisy dotyczące dokonywania zmian w umowach i pozwalające na użycie profilu zaufanego do składania pozostałych dokumentów i pism do KRS.
Etap legislacyjny
Założenia projektu przyjęte przez Radę Ministrów