Wykorzystywanie znajomości wśród urzędników do pośredniczenia w załatwianiu cudzych spraw za pieniądze jest karalne, niezależnie od tego, czy nielegalna pomoc okazała się skuteczna. Do postawienia zarzutów przez prokuratora wystarczy nawet powoływanie się na nieistniejące wpływy
Płatna protekcja to jedno z najbardziej szkodliwych przestępstw godzących w prawidłową i bezstronną działalność instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Dlatego wykorzystywanie znajomości wśród urzędników do załatwiania spraw poza kolejnością, wbrew procedurom czy obowiązującym przepisom, jest od wielu lat traktowane jako przestępstwo.

Nielegalni pośrednicy