23 mln zł wyda rząd do 2021 r. na prowadzenie bazy informacji publicznej. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. poz. 361), które w niedzielę wejdzie w życie.
Na specjalnie stworzonym portalu internetowym CRIP będą udostępniane zasoby, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego. Umieszczane tam akty będą musiały spełniać odpowiednie warunki techniczne. Portal ułatwi ich wyszukiwanie, kontrolę, długotrwałe przechowywanie oraz zarządzanie, a także możliwość jak najszerszego ponownego wykorzystywania informacji publicznych i ich odczytu.
Na zbudowanie tej bazy rząd przeznaczy ok. 11 mln zł, a każdy rok jej prowadzenia będzie kosztował budżet 1,5 mln zł.