Warszawa odziedziczyła zobowiązania w wysokości 2 mln zł, Lublin 1,3 mln zł. Samorządy przejmują obciążone długami spadki, bo wcześniej odrzucili je potencjalni spadkobiercy. Rząd nie wyklucza zmian w prawie.
Władze lokalne skarżą się, że są zmuszane przejmować spadki obciążone ogromnymi długami. I choć to nie one je pozaciągały, to na nich spoczywa obowiązek spłaty wierzycieli spadkodawcy.
Zgodnie art. 935 k.c. w przypadku braku uprawnionych do dziedziczenia, jak również odrzucenia przez nich spadku, przypada on gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (z dobrodziejstwem inwentarza).