Już tylko trzy tygodnie zostały na przesłanie Urzędowi Zamówień Publicznych informacji na temat udzielonych w 2012 r. zamówień publicznych. Zobowiązany jest do tego każdy, kto rozstrzygnął choćby jeden przetarg o wartości przekraczającej 14 tys. euro.
Reklama
. W grę wchodzą nie tylko wszystkie urzędy centralne czy gminne, ale i szkoły publiczne, szpitale, a nawet prywatne spółki (np. kopalnie czy firmy energetyczne). Czasu pozostało niewiele, gdyż zgodnie z art. 98 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późń. zm.) termin na składanie sprawozdań upływa 1 marca.
– Od kilku już lat przepisy dopuszczają wyłącznie elektroniczną formę tego dokumentu. Sprawozdanie składa się z wykorzystaniem formularza umieszczonego w portalu internetowym UZP (www.uzp.gov.pl ) – wyjaśnia Anita Wichniak-Olczak, dyrektor departamentu informacji, edukacji i analiz systemowych UZP.
Przesłanie papierowego sprawozdania nie jest możliwe. Po zrobieniu tego przez internet zamawiający musi jednak wydrukować kopię i przechowywać w swych aktach.
Dzięki danym przekazanym przez zamawiających UZP może sporządzić roczne sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych. To z kolei pozwala przekonać się, jakie rozwiązania się sprawdzają, a co należałoby zmienić w prawie. Wiadomo np., jak długo trwają przetargi, ile ofert składają w nich wykonawcy i jak dużo z nich jest odrzucanych.
Aby przesłać sprawozdanie, należy zalogować się w portalu UZP. Niezbędne jest do tego posiadanie loginu i hasła.