Będą jednolite zasady tworzenia i przystępowania gmin, powiatów i województw do spółek. Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce komunalnej przygotowali posłowie PO.
– Chcemy ujednolicić zasady tworzenia i przystępowania do spółek samorządów wszystkich szczebli. Dzisiejsze rozproszone przepisy zostaną zastąpione jedną kompleksową regulacją – wskazuje Mariusz Witczak, poseł PO.
Tłumaczy, że w niektórych przypadkach spółka jest bardziej dogodną od biurokratycznej formą wykonywania zadań publicznych np. przy zarządzaniu mieniem.