Gminy będą mogły różnicować opłaty za odbiór i utylizację śmieci pobieraną od swoich mieszkańców. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowelizacja daje gminom dużą elastyczność w ustalaniu stawek opłat - powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej Tadeusz Arkit, sprawozdawca komisji, które pracowały nad zmianą ustawy. Po wejściu w życie nowych przepisów samorząd będzie mógł np. zróżnicować opłaty wobec właścicieli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych - mówi Arki.

Gmina będzie mogła też uwzględnić wysokość opłaty w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. Może np. przyjąć inną wysokość opłat wobec cztero- czy pięcioosobowej rodziny, a inną - dla rodzin wielodzietnych.

Podczas głosowania odrzucono wszystkie poprawki SLD, których celem było wyłączenie z przetargów firm komunalnych. Tadeusz Arkit mówi, że obawiano się sytuacji w której gmina mogłaby w większym stopniu przy ustalaniu cen kierować się interesem własnego przedsiębiorstwa niż mieszkańców.

Poseł przekonuje, że samorząd powinien zapewnić dobrą usługę odbioru i utylizacji śmieci po jak najniższej cenie, a takie rozwiązanie jest możliwe - jego zdaniem - jedynie w przypadku przetargu.

Tymczasem samorząd jako właściciel firmy często może bronić interesu swojej własnej firmy a nie mieszkańców - mówi Arkit.

W ostateczny głosowaniu nowelizację poparło 441 posłów. Ośmiu było przeciw.

Trzech wstrzymało się od głosu. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.

Jej nowelizację przygotował Senat w odpowiedzi na protesty samorządów, które chciały mieć większą dowolność w ustalaniu stawek opłat za odbiór i utylizację śmieci.