Po głośnych protestach samorządowców prawdopodobnie doczekamy się zmian w nowych zasadach odbioru śmieci od mieszkańców. W tej sprawie Senat wystąpił do Sejmu z inicjatywą ustawodawczą.
Przypomnijmy: ubiegłoroczna nowelizacja ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) miała dokonać rewolucji w sposobie zarządzania odpadami komunalnymi. I tak się stanie, tyle że Senat chce zawęzić kaliber zmian.
To odpowiedź na głosy dochodzące z samorządów.
Skarżą się one szczególnie na metody naliczania opłat pobieranych od mieszkańców, z których gminy mają od 1 lipca 2013 r. finansować spadający na nie ciężar odbioru i wywozu odpadów.
W myśl ustawy rady gmin mają ustalić tylko jeden sposób ustalania opłat na całym swoim terytorium, uzależniając ich wysokość od zużycia wody, metrażu lokalu mieszkalnego, liczby lokatorów albo naliczając je od gospodarstwa domowego.
I choć opisywane zmiany nie weszły jeszcze w życie, senatorowie już przygotowali projekt ich modyfikacji. Proponują, by samorządy mogły wybierać różne metody ustalania opłat dla poszczególnych części gminy. W praktyce oznaczałoby to, że w jednym rejonie opłatę powiązano by np. ze zużyciem wody, a w innym warunkowałaby ją liczba lokatorów w bloku.
– To rada gminy najlepiej będzie wiedziała, jakie warunki zastosować do swojego obszaru działania, żeby to satysfakcjonowało mieszkańców. Warto więc dać jej możliwość różnicowania opłaty w zależności np. od rodzaju zabudowy – uzasadniała podczas posiedzenia izby wyższej parlamentu senator Jadwiga Rotnicka.
Wśród innych zmian przygotowanych przez Senat znalazła się możliwość pokrywania przez gminę kosztów wyposażenia nieruchomości mieszkańców w pojemniki na odpady i ich konserwacji, a także przyznanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) uprawnień organu egzekucyjnego w zakresie wspomnianej opłaty za wywóz nieczystości, co ma zapewnić jej wysoką ściągalność.

Etap legislacyjny
Projekt przed pierwszym czytaniem w Sejmie