Złe planowanie, brak dokumentacji, pustka w gminnej kasie – przez takie wpadki nie zrealizowano projektów za 20 mld zł.
Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, samorządy chętnie wyciągają rękę po pieniądze z Brukseli. Od początku 2007 r. do teraz złożyły w sumie niemal 58 tys. wniosków o dofinansowanie projektów, których łączną wartość oszacowano na 177 mld zł (unijne dofinansowanie miało wynieść niecałe 120 mld zł).
Niestety, ręka wyciągnięta po pieniądze to nie to samo co pieniądze w ręku. Aż 17,3 tys. wniosków, czyli niemal jedna trzecia wszystkich, zostało odrzuconych na etapie oceny merytorycznej. Mówiąc wprost – eksperci instytucji pośredniczących w przyznawaniu środków uznali, że projekty przygotowane przez samorządy nie spełniają wymogów konkursowych. Dlaczego?