Do 100 mln zł na obwodnicę, a do 30 mln zł na wsparcie zadań miejskich – takie dofinansowania zakłada rządowy projekt dotyczący Funduszu Dróg Samorządowych. Ostateczną decyzję, kto dostanie pieniądze, podejmie premier.
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) ma być jednym z głównych kół zamachowych lokalnych gospodarek zmagających się z konsekwencjami epidemii. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowelizacji ustawy o FDS, zakładający włączenie do niego nowych zadań, takich jak budowa obwodnic na drogach wojewódzkich, dopuszczenie do korzystania z niego także miast na prawach powiatu. Dzięki wyłonieniu osobnej kategorii zadań samorządy będą mogły m.in. dofinansować mniejsze inwestycje, które zapewnią bezpieczeństwo pieszym na drogach gminnych i powiatowych.
Kontrowersje niezmiennie budzą kryteria oceny wniosków. Samorządowcy mają także dylemat dotyczący finansowania wkładu własnego na inwestycje drogowe.