statystyki

Dwie umowy o pracę z jednym urzędnikiem gminy. O tym trzeba pamiętać przy obsłudze unijnych projektów

autor: Leszek Jaworski23.09.2020, 12:55; Aktualizacja: 23.09.2020, 12:56
O czym należy pamiętać, gdy zatrudniamy do projektu pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. o dzieło?

O czym należy pamiętać, gdy zatrudniamy do projektu pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. o dzieło?źródło: ShutterStock

Wydatkowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego grantów z UE zajmują się najczęściej pracownicy urzędu, dla których jest to dodatkowe zajęcie. Aby ułatwić rozliczenia, zawiera się z nimi dodatkową umowę – o pracę albo cywilnoprawną. Stwarza to jednak sporo problemów, choćby z zagwarantowaniem pracownikowi odpoczynku, i może prowadzić do nadużyć. Warto ściśle przestrzegać prawa, wytycznych instytucji rozdzielającej granty i postanowień umowy o dofinansowanie. W innym razie można się spotkać z żądaniem zwrotu wydatków zrealizowanych niezgodnie z procedurami. Odpowiadając na konkretne pytania, wskazujemy, na co trzeba uważać.

Czy jednostka samorządowa, zatrudniając personel dla realizacji programu unijnego, musi stosować ustawę o pracownikach samorządowych?

Osoby realizujące projekt finansowany ze środków unijnych nie tracą statusu pracownika samorządowego. Nie zależy on bowiem od tego, z jakich środków wypłacane są im wynagrodzenia. Istotne jest miejsce wykonywania pracy. Z art. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) wynika jednoznacznie, że pracownikiem samorządowym jest osoba zatrudniona w:

  • urzędzie gminy,
  • jednostce pomocniczej gminy,
  • gminnej jednostce budżetowej
  • samorządowym zakładzie budżetowym.

Pogląd potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lutego 2016 r. (sygn. akt II GSK 2490/14). W orzeczeniu tym sąd uznał, że realizacja przez gminę zadania własnego, rozszerzonego na skutek przyjęcia do wykonania umowy o dofinansowanie projektu, przy wykorzystaniu zatrudnionych pracowników samorządowych uzasadnia przyjęcie, że wobec nich znajdują zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Przykład 1

Nie jest ważne źródło finansowania wynagrodzenia

Na podstawie umowy na dofinansowanie programu „Zniwelowanie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej dla 200 dzieci w wieku 3‒5 lat z terenu gminy wiejskiej” gmina otrzymała 4 008 342,02 zł. Zamierza zatrudnić do realizacji tego projektu personel. Będą to pracownicy urzędu gminy. Zatrudnienie musi się odbyć zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych. Realizacja obowiązku dotyczącego przygotowania przedszkolnego należy do zadań własnych gminy. Oznacza to, że źródło pochodzenia środków na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania gminy nie zmienia ich statusu. Zwłaszcza że stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1‒3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami tych jednostek są: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, a zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 tej ustawy dochodami tych jednostek mogą być także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Na ten temat wypowiedział się również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 7 maja 2014 r. (sygn. akt V SA/Wa 2540/13). Według sądu projekt finansowany ze środków unijnych nie stanowi odrębnego bytu poza gminą i pracownicy nie są zatrudnieni w projekcie. Zdaniem warszawskiego WSA projekt jest realizowany przez jednostkę i jej pracownicy cały czas pozostają pracownikami samorządowymi. Wydzielenie projektu z działalności JST ma tylko techniczne znaczenie dla łatwiejszego zidentyfikowania wydatków i ich rozliczenia. Warszawski WSA nie zgodził się z opinią gminy, która tłumaczyła, że ustawa o pracownikach samorządowych oraz akty wykonawcze nie regulują kwestii zatrudniania i wynagradzania pracowników do realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W efekcie gmina wyjaśniała, że personel w projekcie zatrudniany był na podstawie przepisów kodeksu pracy (dalej: k.p.). WSA uznał takie stanowisko za nieprawidłowe. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie regulują kwestii zatrudniania i wynagradzania pracowników do realizacji projektów finansowanych z EFS, gdyż zdaniem sądu nie ma takiej potrzeby. W ocenie sądu to, że gmina – aby ułatwić sobie ewidencję pracy pracowników w projekcie i rozliczanie środków – zawarła z nimi dodatkowe umowy, nie pozbawiło tych osób statusu pracowników samorządowych. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie przewidują żadnych wyłączeń, np. z uwagi na źródło finansowania wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia. Zdaniem warszawskiego WSA pracownikiem samorządowym nie jest się ze względu na zajmowanie określonego stanowiska (funkcji) czy sposób nawiązania stosunku pracy, lecz wyłącznie ze względu na zatrudnienie w określonych instytucjach samorządowych (uchwała Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1992 r., sygn. akt I PZP 54/92; wyrok SN z 10 stycznia 2003 r., sygn. akt I PK 84/02 oraz wyrok NSA z 12 lutego 2013 r., sygn. akt II GSK 2099/11).


Pozostało 82% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane