Gminy i powiaty mogą składać wnioski o przyznanie grantu na pokrycie kosztów zapewnienia indywidualnego transportu osobom z ograniczoną mobilnością. Maksymalnie będzie mógł wynosić 1 mln zł lub 2 mln zł, jeśli będzie obejmować też wprowadzenie usprawnień architektonicznych w budynkach wielorodzinnych.
Możliwość uzyskania takiego wsparcia, i to bez konieczności zapewniania wkładu własnego, przewiduje realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) projekt finansowany z pieniędzy unijnych.
Wnioski o udzielenie grantów mogą składać gminy, powiaty, w tym też ich związki lub porozumienia. Pieniądze mogą być wydane na organizację usługi transportu door-to-door dla potrzebujących pomocy z powodu ograniczonej mobilności. Są to osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu, np. poruszające się na wózkach, o kulach, niewidome, słabowidzące – zarówno mające orzeczenie o niepełnosprawności, jak i nieposiadające tego dokumentu.
Reklama
Sama usługa door-to-door ma obejmować pomoc w wydostaniu się z domu lub innego miejsca oraz przejazd do miejsca docelowego. Transport będzie odbywał się samochodami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych lub zwykłymi pojazdami (gdy nie wymaga tego dysfunkcja zdrowotna). Zgodnie z zasadami konkursu sam przejazd powinien być bezpośrednio związany z aktywnością społeczno-zawodową osoby niepełnosprawnej.
Do najważniejszych kosztów, które będzie można pokryć z grantu, będą należały wydatki na zakup samochodu, zakup i montaż wyposażenia, leasing pojazdu oraz jego serwis. Samorząd będzie mógł z przyznanych środków kupić również usługi transportowe u podmiotów zewnętrznych, wydać je na wynagrodzenia kierowcy, a także na aplikację, która będzie służyła do zamawiania i monitorowania przejazdów.
Wnioski o udzielenie grantu można składać do 21 sierpnia br. tylko elektronicznie za pomocą specjalnego generatora, dostępnego na stronie internetowej funduszu. Przewidywany czas zapewniania usługi transportowej, która będzie finansowana z jego środków, wynosi nie mniej niż 12 miesięcy, ale nie więcej niż 24 miesiące. Samorząd będzie musiał zobowiązać się, że utrzyma ją przez minimum rok. Co istotne w ramach oceny wniosków dodatkowe punkty będą mogły otrzymać m.in. gminy wiejskie oraz takie, które zadeklarują, że z transportu będzie korzystać co najmniej 60 proc. osób ze zdiagnozowanej wcześniej grupy potrzebujących wsparcia.