Już po raz szósty mieszkańcy Warszawy zdecydowali, na co zostaną wydane pieniądze z budżetu miasta. Największą popularnością cieszyły się projekty dotyczące szeroko rozumianej ekologii.
Warszawiacy zgłosili 2166 projektów, z których do etapu głosowania zakwalifikowano łącznie 1425 (1324 dzielnicowe i 101 ogólnomiejskich). Z kolei do realizacji wybrano łącznie 414 projektów (29 ogólnomiejskich i 385 dzielnicowych.) Kwota do podziału wynosiła 83 mln zł.
O tym, które zostaną zrealizowane w 2020 r., zdecydowało ponad 105 tys. warszawiaków. Z czego aż 99 proc. zagłosowało przez internet. W tej grupie najbardziej aktywne były osoby między 35. a 44. rokiem życia.
Największe uznanie uzyskał ogólnomiejski projekt „2020 drzew dla Warszawy”. Polega on na posadzeniu w 2020 roku takiej właśnie liczby drzew bądź krzewów przy ulicach. Aż 40 990 osób oddało głos właśnie na ten pomysł.
Z kolei najdroższy zwycięski projekt to „Wiaty rowerowe przy szkołach”, którego koszt realizacji został oszacowany na 3,6 mln zł. Ma ich stanąć 90, każda ma mieścić 10 stojaków. Wiaty staną przed szkołami i przedszkolami wybranymi na etapie realizacji, po konsultacji z dzielnicami lub dyrektorami. W stolicy jest ponad 200 placówek, które mają stojaki rowerowe. Projekt ma zachęcić dzieci do dojeźdżania rowerami do szkół. Obecnie często barierę stanowią warunki ich przechowywania (np. brak ochrony przed deszczem).
Jak podają władze stolicy, obecnie realizowanych jest 97 proc. projektów z pierwszej edycji, z drugiej – 95 proc., z trzeciej – 91 proc., a z czwartej – 80 proc.
Wyniki ogłoszono także m.in. w Gdańsku, gdzie za kwotę 18,5 mln zł będzie realizowanych 75 projektów.
W wielu miastach w Polsce głosowanie jeszcze trwa.