- GOK-i mogą wciąż zgłaszać chęć udziału w programie cyfryzacji. Zakłada on szkolenia dla pracowników, którzy następnie będą prowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu - mówi w wywiadzie dla DGP Agnieszka Kurowska-Szczepańska dyrektor departamentu kompetencji cyfrowych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).Na jakim etapie jest realizacja programu cyfryzacji gminnych ośrodków kultury? Czy samorządowe instytucje mogą się jeszcze do niego dołączyć?
Oceniamy właśnie 550 wniosków o dofinansowanie złożonych przez organizacje pozarządowe, które będą prowadzić szkolenia dla pracowników gminnych ośrodków kultury. Jest szansa, by do programu jeszcze dołączyć. W konkursie uprościliśmy procedury. Organizacje pozarządowe, które zgłaszały się do konkursu, musiały zadeklarować tylko liczbę gminnych ośrodków kultury, które zostaną objęte wsparciem. Natomiast nie musiały deklarować na etapie aplikowania, które konkretnie ośrodki kultury to będą. Polska została podzielona na 73 obszary. Na każdym obszarze wygrywa jeden beneficjent, czyli jedna organizacja pozarządowa. Dopiero po podpisaniu umowy ma trzy miesiące, by dostarczyć pełną listę GOKów, które dostaną wsparcie.
Co muszą zrobić ośrodki, które chciałyby wziąć udział w programie?
Na stronie internetowej kojarzymy ze sobą gminne ośrodki kultury i organizacje pozarządowe. Gdy konkurs zostanie rozstrzygnięty, wiadomo będzie, która organizacja zrealizuje program cyfryzacji GOK-ów. Wówczas zainteresowana samorządowa instytucja będzie mogła zgłosić się do podmiotu, który wygra, z propozycją wzięcia udziału w programie. Nie ma jednak gwarancji, że dla danego GOK znajdzie się jeszcze miejsce. Co do zasady organizacja, która aplikowała o środki, musiała zrobić rozeznanie w terenie: założyć, jaki sprzęt będzie jej potrzebny, jakiego rodzaju szkolenia będą się cieszyły największym powodzeniem. Pod deklarowaną liczbę GOK-ów skrojony został budżet, zadania i koszty. Jeżeli zdołała już zebrać deklaracje udziału GOK-ów, to miejsca dla nowych ośrodków niestety nie będzie. Jednak szansa wciąż jest spora. Zwłaszcza że na etapie realizacji projektów warto mieć też listę rezerwową.
Organizacje poszukują GOK-ów do współpracy?
Na naszej stronie internetowej https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa w dpowiedniej zakładce zamieszczamy zgłoszenia GOK-ów, które chciałyby jeszcze przystąpić do programu cyfryzacji. Organizacja, która wciąż szuka instytucji do współpracy, może z tej listy skorzystać.
Zgłaszać mogą się wyłącznie gminne ośrodki kultury czy także inne instytucje?
Gminne, samorządowe instytucje kultury – posługujemy się definicją ustawową. Przez gminne samorządowe instytucje kultury należy rozumieć instytucje kultury prowadzone na szczeblu gminnym, wyłącznie takie jak ośrodki kultury, centra kultury, domy kultury i biblioteki działające w szczególności na podstawie ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.). Oczywiście mogą zgłaszać się także instytucje powiatowe, miejskie. Akceptując ostateczną listę GOK-ów, będziemy sprawdzać ich status prawny.
Jaka jest konkurencja między organizacjami pozarządowymi w 73 obszarach?
Średnio na obszar przypada 7,5 wniosku. Najmniej na jednym obszarze złożono trzy wnioski, najwięcej – 13. W związku z tym, że wpłynęło ich bardzo dużo, są one na różnym etapie oceny. Część na etapie oceny formalnej, część – merytorycznej. Wyniki konkursów na danych obszarach będziemy publikowali sukcesywnie na naszej stronie internetowej www.cppc.gov.pl.
Ile GOK-ów zostanie objętych programem? Czy przede wszystkim ośrodki wykluczone cyfrowo?
Trudno powiedzieć, w każdym obszarze wygra bowiem tylko jedna organizacja. Każda z nich zadeklarowała inną liczbę GOK-ów. Średnio oscyluje ona w granicach od 20 do 40 ośrodków na obszar. Liczba zadeklarowanych GOK-ów jest kluczowa przy ocenie wniosków – im ich więcej, tym więcej punktów otrzymanych w konkursie przez organizację pozarządową. Zależało nam na tym, żeby kraj pokryć szkoleniami w miarę równomiernie. Nie ma założenia, że muszą to być ośrodki wykluczone, ale ponieważ projekt jest realizowany na tak niewielkich obszarach i nie z poziomu województwa, liczymy, że uda się nam dotrzeć także do ośrodków wykluczonych cyfrowo.
Zakładamy też, że pierwsze umowy o dofinansowanie podpiszemy jeszcze we wrześniu. Pierwsze projekty wystartują ze szkoleniami już w czwartym kwartale tego roku.
Czy program skończy się na szkoleniach?
Mówimy o dwóch elementach. Pierwszy to przeszkolenie osób pracujących w GOK-ach. W drugim pracownicy samodzielnie lub w asyście będą prowadzili szkolenia dla dzieci. Wachlarz szkoleń jest bardzo szeroki i odpowiada współczesnym potrzebom. Wydaje się nam, że dzieci i młodzież będą zainteresowane programowaniem, grafiką komputerową czy dziennikarstwem online. Chcemy wyposażyć pracowników GOK-ów w podstawowe kompetencje. Ci, którzy już je mają, będą mogli prowadzić bardziej zaawansowane szkolenia.
GOK-i zostaną także doposażone?
Tak, organizacja pozarządowa, która wygra konkurs na danym obszarze, zakupi sprzęt niezbędny do realizacji szkoleń. Po ich zakończeniu sprzęt w gminnym ośrodku zostanie, by można go było dalej wykorzystywać. To mogą być komputery, tablety, ale także np. roboty. Szkolenia mają być ciekawe i atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Sam tablet może nie wystarczyć.
Kiedy program się zakończy?
Nie może on trwać dłużej niż trzy lata. Wszystko zależy więc od tego, kiedy podpiszemy ostatnią umowę: czy będzie to ostatni kwartał tego roku, czy pierwszy roku 2020.
Agnieszka Kurowska-Szczepańska dyrektor departamentu kompetencji cyfrowych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) / DGP