Nie wszystkie podmioty publiczne są przez ustawodawcę jednakowo traktowane. Tylko niektóre nie zapłacą za zaświadczenia czy zezwolenia właściwemu organowi administracji.
Podmioty należące do sektora finansów publicznych niejednokrotnie występują do organów administracji o podjęcie różnorodnych czynności prawnych podlegających co do zasady obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej. Pozornie wydawać by się mogło, że zostały one zwolnione z opłaty skarbowej, bo inaczej mogłoby to oznaczać przekładanie pieniędzy z jednej do drugiej publicznej kieszeni, często nawet tego samego podmiotu. Rzecz w tym, że ustawa o opłacie skarbowej jest w tej akurat kwestii w miarę precyzyjna. Brak zwolnienia niektórych podmiotów z sektora finansów publicznych z konieczności uiszczania opłaty skarbowej wynika z niej w sposób oczywisty.

Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe