Prezydent miasta wydał zarządzenie określające warunki usytuowania ogródków gastronomicznych w pasie drogowym ulicy, przy której prowadzę lokal. Z zarządzenia wynika, że nie będę mógł zorganizować ogródka, gdyż przemawiają za tym m.in. walory estetyczne (ulica znajduje się na terenie rynku, niedaleko kościoła). Przez wiele lat nigdy nie miałem problemów z uzyskaniem zgody na zajęcie kawałka bardzo obszernego w tym miejscu chodnika na ogródek. Czy włodarz mógł wydać takie zarządzenie?
Prezydent miasta, jako organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie miał prawnej możliwości wydania wskazanego zarządzenia. Nie mógł wprowadzić generalnego zakazu lokowania ogródków gastronomicznych w pasach drogowych ulicy. Przekroczył zakres swoich kompetencji.

Bez podstaw