statystyki

Jeśli gmina chce dotować ogródki działkowe, to nie o wszystkim przesądzi w uchwale

autor: Marcin Nagórek20.05.2017, 12:30
Nieprawidłowe będzie zawarcie w uchwale dotacyjnej zapisów przewidujących otwarty katalog przesłanek, przez pryzmat których będą oceniane wnioski o udzielenie dotacji.

Nieprawidłowe będzie zawarcie w uchwale dotacyjnej zapisów przewidujących otwarty katalog przesłanek, przez pryzmat których będą oceniane wnioski o udzielenie dotacji.źródło: ShutterStock

Nasza gmina chce podjąć uchwałę o dotacjach dla ogrodów działkowych (jest ich 8). Czy mogą się w niej znaleźć zapisy o wysokości dotacji (np. do 50 proc. nakładów), a w zakresie wniosku o dotację otwarty katalog przesłanek jej udzielenia? Czy będzie to zgodne z art. 221 ustawy o finansach publicznych i art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych?

Proponowane zapisy będą prawdopodobnie niezgodne z prawem. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (dalej: u.r.o.d.), stowarzyszenie prowadzące ROD (rodzinne ogrody działkowe) na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego związanego z zadaniem gminy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 u.r.o.d., i może być przeznaczona zwłaszcza na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność do niego społeczności lokalnej.

Z kolei z art. 221 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) wynika, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji (ust. 1). Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), a jeżeli dotyczy innych zadań niż określone w tej ustawie – na podstawie umowy JST z ww. podmiotem (ust. 2). W ust. 3 ustawodawca określił, jakie elementy powinna zawierać umowa, a w ust. 4 postawił wymóg, aby tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania, który powinien uwzględniać zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia, był określony w uchwale przez organ stanowiący.


Pozostało 65% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane