statystyki

Jeśli gmina chce dotować ogródki działkowe, to nie o wszystkim przesądzi w uchwale

autor: Marcin Nagórek20.05.2017, 12:30
Nieprawidłowe będzie zawarcie w uchwale dotacyjnej zapisów przewidujących otwarty katalog przesłanek, przez pryzmat których będą oceniane wnioski o udzielenie dotacji.

Nieprawidłowe będzie zawarcie w uchwale dotacyjnej zapisów przewidujących otwarty katalog przesłanek, przez pryzmat których będą oceniane wnioski o udzielenie dotacji.źródło: ShutterStock

Nasza gmina chce podjąć uchwałę o dotacjach dla ogrodów działkowych (jest ich 8). Czy mogą się w niej znaleźć zapisy o wysokości dotacji (np. do 50 proc. nakładów), a w zakresie wniosku o dotację otwarty katalog przesłanek jej udzielenia? Czy będzie to zgodne z art. 221 ustawy o finansach publicznych i art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych?

Proponowane zapisy będą prawdopodobnie niezgodne z prawem. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (dalej: u.r.o.d.), stowarzyszenie prowadzące ROD (rodzinne ogrody działkowe) na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego związanego z zadaniem gminy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 u.r.o.d., i może być przeznaczona zwłaszcza na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność do niego społeczności lokalnej.

Z kolei z art. 221 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) wynika, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji (ust. 1). Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), a jeżeli dotyczy innych zadań niż określone w tej ustawie – na podstawie umowy JST z ww. podmiotem (ust. 2). W ust. 3 ustawodawca określił, jakie elementy powinna zawierać umowa, a w ust. 4 postawił wymóg, aby tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania, który powinien uwzględniać zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia, był określony w uchwale przez organ stanowiący.


Pozostało jeszcze 65% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane