Od dziś jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje mogą składać wnioski do rządowego programu Otwartych Stref Aktywności (OSA). Termin naboru wniosków kończy się 1 marca.
Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych szczególnie w miejscowościach czy osiedlach pozbawionych dotychczas takiej infrastruktury.
W ramach inicjatywy można wybudować siłownie zewnętrzne, sprawnościowe place zabaw dla dzieci, a także strefy relaksu i gier.
Ma to sprzyjać integracji społecznej i być miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych.
Reklama
Badania przeprowadzone na zlecenie resortu sportu pokazują, że Polacy oczekują powstawania nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania.
W ramach edycji 2018 podpisano umowy dotacyjne na budowę prawie 1,5 tys. Otwartych Stref Aktywności w całym kraju.