Gminy, które nie mają na swoim terenie żadnej placówki dla najmłodszych, będą mogły otrzymać do 30 tys. zł dotacji na jedno miejsce w tworzonym żłobku lub klubie dziecięcym.

Taka kwota dotacji została przewidziana w ogłoszonym wczoraj przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) konkursie w ramach kolejnej edycji programu Maluch+ na 2019 r.

– Chociaż od 2015 r. liczba miejsc opieki wzrosła o 70 proc., to nadal 63 proc. gmin nie ma żłobka – mówiła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Podobnie jak w tegorocznej edycji, łączna pula przeznaczona na zakładanie i pokrywanie kosztów utrzymania żłobków i klubów dziecięcych oraz na zatrudnianie dziennych opiekunów, będzie wynosić 450 mln zł. Natomiast zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resort rodziny postanowił zwiększyć niektóre kwoty dofinansowania. Dotyczy to modułu pierwszego konkursu, który jest skierowany do gmin. Jest on podzielony na dwie części. Ta oznaczona jako 1a pozwala otrzymać pieniądze na zakładanie placówek gminom, które w ogóle ich nie mają. W edycji 2018 r. dotacja wynosiła maksymalnie 20 tys. zł na jedno miejsce w żłobku i klubie dziecięcym, w nowej będzie o 10 tys. zł wyższa. Bez zmian pozostanie dofinansowanie na dziennego opiekuna – 5 tys. zł na jedno miejsce, które powstanie dzięki jego zatrudnieniu.

Dodatkowo w module 1a samorząd będzie musiał spełnić warunek, że wnioskowana przez niego kwota wsparcia nie będzie wyższa niż 3 mln zł, a placówka przeznaczona dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w wieku 1–2 lata.

Wzrost dotacji nastąpił również w module 1b, z którego mogą skorzystać samorządy bez żadnej placówki, ale za to planujące budowę żłobka (klubu dziecięcego) dla większej niż 20 proc. liczby podopiecznych i potrzebujące finansowej pomocy przekraczającej 3 mln zł, oraz te, które już wprawdzie mają miejsca opieki, a chcą uruchomić kolejne. W ich przypadku górna kwota dotacji będzie wynosić 22 tys. zł (teraz było to 20 tys. zł) dla żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. zł dla dziennego opiekuna.

Na większe wsparcie nie mogą natomiast liczyć podmioty prywatne, czyli osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które mogą składać wnioski o dofinansowanie na zakładanie nowych żłobków, klubów dziecięcych lub zatrudnianie dziennych opiekunów (moduł trzeci konkursu). Będzie wynosić odpowiednio 10 tys. zł oraz 5 tys. zł.

Wreszcie zarówno samorządy, jaki i pozostałe podmioty będą mogły wnioskować o pieniądze na pokrycie bieżących kosztów utrzymania miejsc, które powstały dzięki Maluchowi+ w poprzednich latach (moduł drugi i czwarty). Analogicznie jak w edycji 2018 r. kwota miesięcznej dotacji na jedno dziecko zostanie podana dopiero w momencie rozstrzygania konkursu.

Wnioski o dotacje można składać do 28 grudnia br. w formie papierowej lub elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP, do właściwego urzędu wojewódzkiego. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej MRPiPS.