W tegorocznych wyborach PiS zdobyło o 85 więcej mandatów w sejmikach wojewódzkich niż w 2014 r., Koalicja Obywatelska uzyskała o 15 mniej niż PO przed czterema laty, a PSL - o 89 mniej. PiS ma samodzielną większość w 6 sejmikach; a przed czterema laty większość taką miał w jednym.

W tym roku, w całym kraju do zdobycia w sejmikach wojewódzkich były 552 mandaty (w poprzednich wyborach było to 555 mandatów; o 3 zmniejszyła się liczba radnych w sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego). Najwięcej - 254 - mandaty otrzymało PiS. Koalicja Obywatelska zdobyła 194 mandaty, PSL - 70, Bezpartyjni Samorządowcy - 15, a SLD-Lewica Razem 11 mandatów.

Mandaty w sejmikach wojewódzkich zdobyły jeszcze komitety: Mniejszość Niemiecka - 5 mandatów, KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska - 2 mandaty, oraz KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty - 1 mandat.

W 2014 r. PO zdobyła 179 mandatów, PiS uzyskał 169 mandatów, PSL - 159 mandatów, SLD-Lewica Razem - 28 mandatów; 20 mandatów - komitety lokalne.

W 2018 roku PiS wygrał wybory w 9 sejmikach województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Samodzielną większość PiS ma w 6 sejmikach województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego.

Koalicja Obywatelska wygrała w 7 sejmikach województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. KO samodzielną większość ma w 1 sejmiku: województwa pomorskiego. Zakładając możliwość współpracy z ludowcami, koalicja KO i PSL miałaby szansę na rządzenie w 7 sejmikach województw: kujawsko-pomorskim (18 mandatów na 30 wszystkich), mazowieckim (26 na 51), warmińsko-mazurskim (19 na 30), wielkopolskim (22 na 39).

W województwach lubuskim i zachodniopomorskim zbudowanie większości koalicyjnej zależeć będzie od decyzji radnych SLD i Bezpartyjnych Samorządowców. W opolskim - od radnych Mniejszości Niemieckiej. W sejmiku woj. śląskiego - od decyzji radnych SLD, a w dolnośląskim - od Bezpartyjnych Samorządowców i KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska.

W 2014 r. Platforma Obywatelska najwięcej mandatów uzyskała w 8 województwach, PiS w 6, a PSL w 2. PO wygrała wybory do sejmiku województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego. PiS zdobyło najwięcej mandatów w wyborach do sejmiku w województwach: podkarpackim, podlaskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim i łódzkim. PSL zwyciężyło w sejmiku województw: świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Po wyborach w 2014 roku PiS rządziło tylko w jednym sejmiku - województwa podkarpackiego. W pozostałych, 15 sejmikach rządziły koalicje: PO-PSL (zachodnio-pomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim i dolnośląskim), PSL-PO (warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i świętokrzyskim), a także koalicje z udziałem PO, PSL i innych ugrupowań (w śląskim z SLD, a w opolskim z Mniejszością Niemiecką).

W 2010 roku Platforma wygrała w 12 sejmikach, PiS w dwóch, a PSL - w jednym. PO zwyciężyła w województwach: lubuskim, opolskim, dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, małopolskim i łódzkim. Prawo i Sprawiedliwość wygrało w województwach: lubelskim i podkarpackim. PSL zwyciężyło w świętokrzyskim. W województwie podlaskim PO i PiS uzyskały równą liczbę mandatów.

Podczas wyborów w 2006 roku Platforma Obywatelska wygrała w 8 sejmikach wojewódzkich, PiS wygrało w 6 sejmikach. W Opolskiem PO i PiS zdobyły równą liczbę mandatów - po 8. W jednym sejmiku - świętokrzyskim - wygrało PSL. Platforma wygrała w sejmikach województw: mazowieckim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, dolnośląskim. Z kolei PiS wygrał w sejmikach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim.

Wyniki wyborów według województw:

DOLNOŚLĄSKIE

2018 r. - Zwyciężył PiS, który zdobył 14 mandatów, Koalicja Obywatelska uzyskała 13 mandatów. 6 mandatów przypadło Bezpartyjnym Samorządowcom, 2 mandaty komitetowi wyborczemu wyborców Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska. PSL uzyskał 1 mandat.

2014 r. - PO zdobyła 16 mandatów, PiS - 9 mandatów, PSL - 5 mandatów, komitet Bezpartyjni Samorządowcy - 4 mandaty, SLD - 2 mandaty.

2010 r. - W wyborach do sejmiku województwa dolnośląskiego PO uzyskała 15 mandatów; Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Dutkiewicza - 9 mandatów, PiS - 7 mandatów, SLD - 4 mandatów i PSL - 1 mandat.

2006 r. - Najwięcej mandatów - 16 - otrzymała PO. W dalszej kolejności były: PiS - 10 mandatów, Lewica i Demokraci - 4 mandaty, PSL - 3 mandaty, Samoobrona - 3 mandaty. 9 mandatów zdobył KWW Dutkiewicza.

KUJAWSKO-POMORSKIE

2018 - Koalicja Obywatelska zdobyła 14 mandatów, PiS - 11, PSL 4, a SLD-Lewica Razem - 1 mandat.

2014 - PO zdobyła 14 mandatów, PSL - 10 mandatów, PiS przypadło 7 mandatów, SLD - 2 mandaty.

2010 - PO miała 16 mandatów, PiS i SLD - po 6, PSL - 5.

2006 - PO miała 11 mandatów, PiS - 8, Lewica i Demokraci - 6, a PSL i Samoobrona - po 4.

LUBELSKIE

2018 - PiS zdobył 18 mandatów, Koalicja Obywatelska - 7, PSL - 7, SLD-Lewica Razem - 1.

2014 - PiS zdobył 13 mandatów, PSL przypadło 12 mandatów, PO zdobyło 7 mandatów, natomiast SLD – 1 mandat.

2010 - Najlepszy wynik uzyskał PiS - 11 mandatów; PSL zdobyło 9 mandatów, PO - 9 mandatów; SLD uzyskał 4 mandaty.

2006 - PiS zdobył 11 mandatów, PSL - 8, PO - 6, Samoobrona - 4, Lewica i Demokraci - 3, LPR - 1.

LUBUSKIE

2018 - Najwięcej, bo 11 mandatów, zdobyła Koalicja Obywatelska; PiS uzyskało 9 mandatów. Po 4 mandaty przypadły PSL i Bezpartyjnym Samorządowcom. SLD-Lewica Razem zdobyła 2 mandaty.

2014 - PO zdobyła 10 mandatów, PSL - 8 mandatów, PiS uzyskało 5 mandatów, również 5 mandatów będzie miał SLD, Lepsze Lubuskie będzie miało 2 mandaty.

2010 - Najlepszy wynik uzyskała PO, zdobywając 11 mandatów; SLD - 9 mandatów; PiS i PSL miały po 5 mandatów.

2006 - PO zdobyła 10 mandatów, PiS 8 mandatów, Lewica i Demokraci - 6, Samoobrona i PSL - po 3 mandaty.

ŁÓDZKIE

2018 - PiS zdobył 17 mandatów, 12 mandatów uzyskała Koalicja Obywatelska, a 4 - PSL.

2014 - PiS zdobyło 12 mandatów, PO i PSL uzyskały po 10 mandatów, SLD - 1 mandat.

2010 - PO uzyskała 13 mandatów; PiS - 10 mandatów, PSL - 7 mandatów, a SLD - 6 mandatów.

2006 - PiS miało 12 mandatów, PO - 10, PSL - 6, Lewica i Demokraci oraz Samoobrona po 4 mandaty.

MAŁOPOLSKIE

2018 - 24 mandaty zdobył PiS, Koalicja Obywatelska - 11 mandatów, PSL - 4.

2014 - PiS uzyskało 17 mandatów, PO - 14 mandatów, a PSL - 8 mandatów.

2010 - PO miała 17 mandatów, PiS przypadło 16 mandatów, PSL uzyskał 4, a SLD - 2 mandaty.

2006 - PiS uzyskał 16 mandatów, PO - 13 mandatów, PSL - 4 mandaty, LPR - 4, Lewica i Demokraci - 2.

MAZOWIECKIE

2018 - PiS zdobył 24 mandaty, Koalicja Obywatelska - 18, PSL - 8, Bezpartyjni Samorządowcy - 1.

2014 - PiS zdobył 19 mandatów, PSL - 16 mandatów, PO - 15 mandatów, SLD - 1 mandat.

2010 - PO zdobyła 17 mandatów, PiS uzyskało 14 mandatów, PSL 13 mandatów; SLD - 7 mandatów.

2006 - PO wprowadziła 17 radnych, PiS - 14, PSL - 12, Lewica i Demokraci oraz LPR po 4 radnych.

OPOLSKIE

2018 - Koalicja Obywatelska uzyskała 13 mandatów, PiS - 10, Mniejszość Niemiecka - 5, a PSL - 2 mandaty.

2014 - PO przypadło 9 mandatów, PSL - 8 mandatów, Mniejszość Niemiecka zdobyła 7 mandatów, PiS - 5 mandatów, 1 mandat zdobył SLD.

2010 - PO zdobyła 12 mandatów, TSKN na Śląsku Opolskim - 6 mandatów, SLD - 5 mandatów, PiS - 5 mandatów, PSL - 2 mandatów.

2006 - PO i PiS zdobyły po 8 mandatów; Mniejszość Niemiecka - 7 mandatów, Lewica i Demokraci - 4, a PSL - 3.

PODKARPACKIE

2018 - PiS zdobyło 25 mandatów, Koalicja Obywatelska - 5 mandatów, a PSL - 3.

2014 - PiS zdobyło 19 mandatów, PSL - 9 mandatów, a PO - 5 mandatów.

2010 - PiS uzyskało 15 mandatów; PO i PSL po 7 mandatów; SLD zdobył 4 mandaty.

2006 - PiS miało 15 mandatów, PSL i PO - po 7, LPR - 2 mandaty, a Lewica i Demokraci oraz Samoobrona - po jednym.

PODLASKIE

2018 - PiS zdobył 16 mandatów, Koalicja Obywatelska - 9, a PSL - 5.

2014 - PiS zdobyło 12 mandatów, PSL - 9 mandatów, PO - 8 mandatów, SLD - 1 mandat.

2010 - PO i PiS zdobyły po 11 mandatów, PSL 5 mandatów, SLD 3.

2006 - PiS uzyskał 11 mandatów, PO - 7, PSL - 5, Samoobrona - 4, a Lewica i Demokraci - 3 mandaty.

POMORSKIE

2018 - 18 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, PiS - 13, a PSL - 2.

2014 - PO zdobyło 17 mandatów, PiS - 9 mandatów, PSL - 7 mandatów.

2010 - PO miała 19 radnych, PiS - 7 radnych, SLD i PSL po - 3 radnych; Krajowa Wspólnota Samorządowa - jednego radnego.

2006 - PO zdobyła 18 mandatów, PiS 9 mandatów, Samoobrona - 3, PSL - 2, a Lewica i Demokraci - jeden mandat.

ŚLĄSKIE

2018 - PiS uzyskało 22 mandaty, 20 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, 2 mandaty - SLD-Lewica Razem, 1 mandat PSL.

2014 - PO zdobyła 17 mandatów, PiS przypadło 16 mandatów, PSL - 5 mandatów, Ruch Autonomii Śląska - 4 mandaty, a SLD – 3 mandaty.

2010 - PO uzyskała 22 mandaty, PiS - 11, SLD - 10, a PSL - 2. Ruch Autonomii Śląska uzyskał 3 mandaty.

2006 - PO miała 21 mandatów, PiS zdobył 16 mandatów, Lewica i Demokraci - 8, PSL - 3.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

2018 - PiS zdobył 16 mandatów, PSL - 9, Koalicja Obywatelska - 3, SLD-Lewica Razem i Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty zdobyły po jednym mandacie.

2014 - PSL zdobyło 17 mandatów, PiS – 8 mandatów, PO – 3 mandaty, SLD – 2 mandaty.

2010 - 13 mandatów zdobyło PSL; PiS uzyskało 7 mandatów, PO uzyskała 6, SLD - 3 mandaty, a Porozumienie Samorządowe - 1 mandat.

2006 - 8 mandatów zdobyło PSL; PiS - 7, PO oraz Lewica i Demokraci - po 5 mandatów, Samoobrona - 4, Porozumienie Samorządowe Wojciecha Lubawskiego - 1 mandat.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

2018 - Koalicja Obywatelska zdobyła 12 mandatów, PiS - 11, PSL - 7.

2014 - PSL zdobyło 14 mandatów, PO - 9 mandatów, PiS - 6 mandatów, a SLD - 1 mandat.

2010 - PO uzyskała 14 mandatów, PSL zdobyło 7 mandatów, PiS - 5, a SLD - 4.

2006 - PO uzyskała 10 mandatów, PSL - 7, PiS - 6, Samoobrona - 4, a Lewica i Demokraci - 3 mandaty.

WIELKOPOLSKIE

2018 - Koalicja Obywatelska zdobyła 15 mandatów, PiS uzyskał 13 mandatów, PSL - 7, SLD-Lewica Razem - 3, Bezpartyjni Samorządowcy - 1.

2014 - PO zdobyła 13 mandatów, PSL - 12 mandatów, PiS - 8 mandatów, SLD Lewica Razem - 4 mandaty, KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska 2 mandaty.

2010 - PO miała 17 radnych, SLD - 9 radnych, PSL - 7 radnych, PiS - 6 radnych.

2006 - PO miała 15 mandatów, PiS - 12, Lewica i Demokraci - 7, PSL - 5 mandatów.

ZACHODNIOPOMORSKIE

2018 - Koalicja Obywatelska zdobyła 13 mandatów, PiS - 11 mandatów, Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali 3 mandaty, PSL - 2, a SLD-Lewica Razem - 1 mandat.

2014 - PO zdobyła 12 mandatów, PSL - 7 mandatów, 6 mandatów przypadło PiS, SLD uzyskał 4 mandaty, 1 mandat zdobył Komitet Bezpartyjni.

2010R - PO miała 16 radnych, SLD - 6 radnych, PiS - 5 radnych, PSL - 3 radnych.

2006 - 12 radnych było z PO, z PiS - 7, z Lewicy i Demokratów - 5; PSL i Samoobrona zdobyły po 3 mandaty.