Nie tylko przedsiębiorcy zapłacą kaucję gwarancyjną na wypadek pożaru odpadów. Zrobią to też spółki komunalne, z którymi nikt nowych obowiązków nie konsultował.To najnowszy pomysł Ministerstwa Środowiska, który znajdziemy w projekcie rozporządzenia dotyczącym stawek zabezpieczenia roszczeń. Jest on dla samorządowców dużym zaskoczeniem. Mówią wprost, że to niespodziewana zmiana, która wprowadza dodatkowe – i też niepotrzebne ich zdaniem – obciążenia.