Wybory wójta są powszechne, równe, bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Oznacza to, że obywatele posiadający czynne prawo wyborcze oddają swoje głosy na kandydatów bez żadnego pośrednictwa.

Wyborca głosuje, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. W myśl ostatniej nowelizacji kodeksu wyborczego przez znak „X” należy rozumieć jako „co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki".

Wójtem zostaje ten kandydat, który otrzymał w głosowaniu ponad połowę ważnie oddanych głosów.

W przypadku, gdy żadnemu z kandydujących nie uda się zebrać takiej liczby głosów, zarządza się przeprowadzenie ponownego głosowania w terminie 14 dni od daty pierwszych wyborów.

W drugiej turze głosowania uczestniczy tylko dwoje kandydatów, którzy wcześniej zdobyli największe poparcie. Za wybranego uznaje się tego z nich, który w drugiej turze otrzyma więcej ważnie oddanych głosów.