Szybka nowelizacja przepisów przesunie w czasie elektronizację mniejszych zamówień. Te powyżej progów unijnych będą jednak musiały przejść do internetu już od października 2018 r.
Opóźnienia związane z przygotowaniem platformy e-Zamówienia, która ma umożliwić przeprowadzenie przetargów w internecie, skłoniły Urząd Zamówień Publicznych do szukania alternatywnego rozwiązania. W przypadku zamówień powyżej progów unijnych nie mamy wyjścia, gdyż konieczność ich pełnej elektronizacji wynika z dyrektywy 2014/24/UE. Poniżej tych kwot (chodzi o 144 tys., 221 tys. i 5,548 mln euro, w zależności od rodzaju zamówienia i tego, kto zamawia) państwa członkowskie mogą jednak same ustalać reguły udzielania zamówień. Nowelizacja, którą właśnie wpisano do wykazu prac legislacyjnych rządu, ma przesunąć na 1 stycznia 2020 r. datę przejścia do internetu zamówień poniżej progów.
– Związane to jest oczywiście z poślizgiem w realizacji docelowego systemu e-Zamówienia, ale jednocześnie ma dać więcej czasu mniejszym zamawiającym i wykonawcom na przygotowanie się do nowej rzeczywistości. Jestem zwolennikiem ewolucji, a nie rewolucji, a dzięki takiemu rozłożeniu w czasie cały proces będzie właśnie ewolucją – mówi Hubert Nowak, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.
– Weszła już w życie konieczność używania środków komunikacji elektronicznej przy składaniu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w październiku pełna już elektronizacja obejmie najdroższe zamówienia, a na końcu od 2020 r. – wszystkie podlegające ustawie. Dzięki takiemu rozłożeniu w czasie będziemy mogli obserwować, jak funkcjonują nowe procedury, i ewentualnie poprawiać je tam, gdzie będzie to konieczne – wyjaśnia.
Zamówienia powyżej progów unijnych muszą być udzielane za pośrednictwem internetu od 18 października 2018 r. Do czasu powstania pełnej platformy e-Zamówień, ma to umożliwić specjalny miniportal, który będzie się opierał na dwóch już funkcjonujących zasobach elektronicznych – Biuletynie Zamówień Publicznych i ePUAP. Nowa aplikacja BZP umożliwi szyfrowanie i zabezpieczenie ofert, natomiast dodatkowe formularze do ePUAP pozwolą na komunikowanie się zamawiających z wykonawcami. Razem pozwoli to na przeprowadzenie postępowania zgodnie z wymogami elektronizacji.