- Nowe mechanizmy w procedurze administracyjnej spowodowały, że wiele spraw załatwianych jest szybciej - mówi w wywiadzie dla DGP Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
Od wejścia w życie obszernej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego minął ponad rok. To największa od lat reforma tej procedury. O jakich rozwiązaniach już teraz można powiedzieć, że się sprawdziły?
Na pewno dobrze przyjął się sprzeciw od decyzji kasatoryjnej. Jest on kierowany przeciwko uchyleniu decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. W samym 2017 r. wpłynęło ich do wojewódzkich sądów administracyjnych niemal 600. Co ważne, sprawy tego typu toczą się bardzo szybko. Mamy przykład postępowania ze sprzeciwu zakończonego przez NSA jeszcze w 2017 r., czyli w niespełna pół roku. Szybkość tej ścieżki była jednym z założeń sprzeciwu.