Samorządy i inspektorzy środowiska, chcąc skutecznie powstrzymywać pożary składowisk odpadów, nie muszą tylko czekać na zapowiadaną przez rząd nowelizację przepisów. Wystarczy, że wykażą się determinacją w stosowaniu już obowiązujących regulacji.
W jaki sposób urzędnicy mogą obecnie przeciwdziałać pożarom składowisk? Chociażby przeprowadzając niezapowiedziane kontrole – (art. 48 ust. 11 pkt 4 ustawy z 30 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – Dz.U. poz. 646), czy też prosić o asystę policji przy czynnościach kontrolnych inspektorów ochrony środowiska (art. 10a ustawy z 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1688). Dlatego nie negując całkowicie potrzeby ewentualnych zmian w prawie, warto skupić się na stosowaniu już istniejących rozwiązań.
Prawo wciąż jest łamane