Do samorządów napływają informacje z WKU o zajęciu sprzętu mieszkańcom gminy na czas powszechnej mobilizacji. Czy wójt musi wydać w tej sprawie decyzję?
Mariusz Tomaszewski radca prawny z kancelarii NET LEX w Warszawie / Dziennik Gazeta Prawna
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP przewiduje możliwość nałożenia w czasie pokoju na urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki, a także osoby fizyczne obowiązku świadczeń rzeczowych, który polega na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych (głównie środków transportu) na cele przygotowania obrony państwa. Świadczenia rzeczowe są wykonywane w pierwszej kolejności na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz zwalczania klęsk żywiołowych.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, od której posiadaczowi przysługuje odwołanie do wojewody. Osoby, wobec których wydano ostateczną decyzję, są obowiązane informować wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o rozporządzeniu nieruchomością lub rzeczą ruchomą.
Posiadacz wezwany do wykonania świadczenia musi oddać przedmiot do używania w odpowiednim stanie, wraz z dokumentami. Biorący jest natomiast obowiązany używać go w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.
Za używanie przedmiotu świadczenia posiadaczowi przysługuje ryczałt w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej wskutek jego dostarczenia oraz stawce jego amortyzacji. Niedogodności związane z tym obowiązkiem ma przedsiębiorcom zrekompensować nowa, wprowadzana przez MON należność finansowa – roczny ryczałt przysługujący posiadaczowi za utrzymanie w sprawności przedmiotu świadczenia. W przypadku okresu krótszego niż rok wysokość ryczałtu będzie proporcjonalnie zmniejszona.
Zarówno ryczałt za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych, jak i nowo wprowadzana należność podlegają corocznej waloryzacji.