We Wrocławiu i w Siechnicach powstaną dwie sieci ciepłownicze za blisko 13,5 mln zł. NFOŚiGW przekaże na ten cel 4,6 mln zł, będzie też wsparcie unijne. Fundusz informuje, że do walki ze smogiem ruszają też kolejne miasta.
Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i w przypadku obu dolnośląskich sieci beneficjent jest ten sam - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA. We Wrocławiu inwestycja była możliwa dzięki działaniu 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Z kolei siechnicka sieć powstanie dzięki dotacji z poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Obie umowy już sfinalizowano.
Pierwszy projekt w całości zlokalizowany jest na terenie gminy Wrocław. Przybędzie 7,77 km osiedlowej sieci ciepłowniczej. Umożliwi to podłączenie nowych odbiorców z rynku wtórnego (o mocy łącznie co najmniej 2,571 MW) i rynku pierwotnego (o mocy łącznie 0,8 MW) do sieci ciepłowniczej zasilanej z Elektrociepłowni Zawidawie. Obecnie objęty projektem rejon nie ma dostępu do ciepła sieciowego. Gdy obiekty zostaną podłączone do ciepłej wody, niepotrzebny będzie inny sposób wytwarzania ciepła (np. z lokalnych kotłowni). To zaś przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Zmniejszy się bowiem emisja gazów cieplarnianych i pyłów, a także zużycie energii pierwotnej. Wrocławska inwestycja o wartości 11 mln zł powinna zostać zakończona w październiku 2021 r.
Druga sieć o długości 1,35 km powstanie w gminie Siechnice. Inwestycja umożliwi podłączenie się nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła kogeneracyjnego. W tej gminie efekty mają się pojawić wcześniej, bo jeszcze w tym roku. Całkowity koszt ustalono na ponad 2 mln zł, z czego 800 tys. zł to dofinansowanie z UE.
Kolejne umowy
Dolny Śląsk to jednak nie jedyny region objęty wsparciem. Do NFOŚiGW zostało złożonych 70 wniosków w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mających na celu budowę lub przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych, budowę przyłączy do istniejących budynków i instalacji węzłów indywidualnych. Fundusz pozytywnie ocenił 69 z nich. Wszystkie te działania mają na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
– Od września trwa podpisywanie umów z gminami i większość zawarliśmy przed końcem roku – mówi Sławomir Kmiecik, dyrektor i rzecznik prasowy departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW. – Wszystkie projekty, które zweryfikowano pozytywnie, przyczynią się do wybudowania ponad 350 km nowej sieci ciepłowniczej oraz modernizacji istniejących odcinków na długości 340 km. Efektem ekologicznym ma być roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 180 tys. ton oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 1,4 mln GJ/rok – zapewnia rzecznik.
Beneficjenci w całej Polsce
Do tej pory najwyższe dofinansowanie w wysokości 152,15 mln zł otrzymało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie na wybudowanie ponad 100 km sieci ciepłowniczej i instalację 1467 indywidualnych węzłów ciepła. Wartość trzech projektów określono na 367 mln zł.
Zdaniem Sławomira Kmiecika realizacja zaplanowanych prac na Małopolsce przyczyni się do redukcji emisji pyłów o 60 ton rocznie oraz spowoduje oszczędność energii pierwotnej na poziomie 174 796 GJ na rok. Wielkość dofinansowania dla wszystkich 21 największych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce przekroczy 1 mld zł, co według rzecznika przełoży się na inwestycje, których koszt całkowity wyniesie ponad 2 mld zł.
Poza Krakowem i Dolnym Śląskiem wśród beneficjentów znalazły się również Szczecin z czterema projektami, na które umowy podpisano 28 grudnia. Projekty o łącznej wartości ponad 108 mln zł zasili dotacja w wysokości niemal 58 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie otrzymają też projekty z Warszawy, Łodzi, Zielonej Góry, Białegostoku czy Rzeszowa. Jest jednak jeszcze o co się starać. Na walkę ze smogiem wciąż są otwarte nabory z regionalnych programów operacyjnych, o których pisaliśmy 29 listopada 2017 r. w artykule „Wsparcie z RPO na lata 2014–2020: samorządy mają w czym wybierać” nr 231 (4630).
180 tys. ton – o tyle mniej rocznie gazów cieplarnianych zostanie wyemitowanych dzięki inwestycjom w 700 km sieci ciepłowniczych