We Wrocławiu i w Siechnicach powstaną dwie sieci ciepłownicze za blisko 13,5 mln zł. NFOŚiGW przekaże na ten cel 4,6 mln zł, będzie też wsparcie unijne. Fundusz informuje, że do walki ze smogiem ruszają też kolejne miasta.
Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i w przypadku obu dolnośląskich sieci beneficjent jest ten sam - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA. We Wrocławiu inwestycja była możliwa dzięki działaniu 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Z kolei siechnicka sieć powstanie dzięki dotacji z poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Obie umowy już sfinalizowano.
Pierwszy projekt w całości zlokalizowany jest na terenie gminy Wrocław. Przybędzie 7,77 km osiedlowej sieci ciepłowniczej. Umożliwi to podłączenie nowych odbiorców z rynku wtórnego (o mocy łącznie co najmniej 2,571 MW) i rynku pierwotnego (o mocy łącznie 0,8 MW) do sieci ciepłowniczej zasilanej z Elektrociepłowni Zawidawie. Obecnie objęty projektem rejon nie ma dostępu do ciepła sieciowego. Gdy obiekty zostaną podłączone do ciepłej wody, niepotrzebny będzie inny sposób wytwarzania ciepła (np. z lokalnych kotłowni). To zaś przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Zmniejszy się bowiem emisja gazów cieplarnianych i pyłów, a także zużycie energii pierwotnej. Wrocławska inwestycja o wartości 11 mln zł powinna zostać zakończona w październiku 2021 r.