Samorządy zasypie lawina wniosków o zwrot niezasadnie pobranych podatków. A w przyszłości czekają je nawet kilkunastokrotnie niższe wpływy do kasy.
Gminy nie uciekną od dotkliwych finansowo skutków ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia (sygn. akt SK 48/15) – ostrzegają eksperci. Podważa on praktykę wielu samorządów, które często klasyfikowały nieruchomości największych firm telekomunikacyjnych i przesyłowych jako budowle, a nie budynki. Zmiana ta ma natomiast kolosalne znaczenie na gruncie podatku od nieruchomości, którego gminy są inkasentem. W tym pierwszym przypadku daninę płaci się bowiem od wartości obiektu, a nie od zajmowanej przez niego powierzchni. A w przypadku najbardziej skomplikowanych technicznie (w związku z czym drogich) i jednocześnie niewielkich instalacji oznaczało to ogromne różnice w wysokości podatku.
Wojciech Pławiak, ekspert BCC ds. podatku od nieruchomości, ostrzega, że po wyroku TK problemy z opodatkowaniem dotyczyć będą większości gmin w Polsce.