Trzeba też będzie zatrudniać personel z odpowiednimi kwalifikacjami. Wojewodowie będą mogli skuteczniej walczyć z prywatnymi placówkami, które działają bez zezwolenia oraz takimi, które źle zajmują się seniorami. Umożliwi im to przygotowywany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).
Został on właśnie zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych rządu. Duża część wprowadzanych regulacji ma koncentrować się na zmianach służących ograniczaniu skali nieprawidłowości, które występują w niepublicznych instytucjach.
Nowa sankcja