Przedsiębiorca, który zapłacił za inwestycję, którą powinna była wykonać gmina, nie potrąci z tego tytułu podatku naliczonego – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Chodziło o bułgarską spółkę, właścicielkę gruntu, na którym chciała wybudować ośrodek wypoczynkowy. Planowała go potem wynająć, ale aby do tego doszło, na gruncie musiała zostać wybudowana kanalizacja. Spółka umówiła się z gminą, że sama sfinansuje koszty takiej inwestycji. Po jej zakończeniu odliczyła VAT naliczony z faktur, które wystawiła firma budowlana. Hiszpański fiskus uznał jednak, że spółka nie miała do tego prawa. Argumentował, że brak jest bezpośredniego związku między kosztami inwestycji a działalnością opodatkowaną spółki. Było to raczej nieodpłatne działanie na rzecz gminy, która w innym wypadku musiałaby sama opłacić taką inwestycję. Jednocześnie nie powstał tu obowiązek podatkowy, a tym samym nie ma prawa do odliczenia VAT.
Po stronie spółki stanął sąd administracyjny pierwszej instancji. Jego zdaniem inwestycja była związana z działalnością gospodarczą podmiotu, skoro wybudowanie kanalizacji było nieodzowne, aby mogła oddać ośrodek wypoczynkowy w odpłatny wynajem.
Reklama
Więcej wątpliwości nabrał sąd drugiej instancji, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE.
Rzecznik generalna unijnego trybunału Juliane Kokott stanęła po stronie fiskusa. Jej zdaniem inwestycja ma związek z działalnością gminy, która potem będzie korzystać z jej efektów. Spółka nie ma też prawa do potrącenia podatku z faktur, które wystawiała firma budowlana. Tego samego zdania był TSUE. W wyroku zwrócił uwagę na treść art. 26 ust. 1 lit. b unijnej dyrektywy VAT, z którego wynika, że nieodpłatne świadczenia wykonane na cele inne niż działalność gospodarcza mogą być uznane za opodatkowane świadczenie usług. W tej sprawie tak nie było, nie powstał obowiązek podatkowy, nie było podatku należnego, a więc nie ma mowy też o odliczeniu daniny – podkreślił unijny trybunał.
Zgodził się też z własną rzeczniczką, że wybudowanie kanalizacji nie jest bezpośrednio związane z opodatkowaną działalnością spółki (późniejszy wynajem ośrodka), a z wykonywaniem zadań własnych przez gminę.
ORZECZNICTWO
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 września 2017 r., sygn. akt C-132/16