Przedsiębiorca, który zapłacił za inwestycję, którą powinna była wykonać gmina, nie potrąci z tego tytułu podatku naliczonego – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Chodziło o bułgarską spółkę, właścicielkę gruntu, na którym chciała wybudować ośrodek wypoczynkowy. Planowała go potem wynająć, ale aby do tego doszło, na gruncie musiała zostać wybudowana kanalizacja. Spółka umówiła się z gminą, że sama sfinansuje koszty takiej inwestycji. Po jej zakończeniu odliczyła VAT naliczony z faktur, które wystawiła firma budowlana. Hiszpański fiskus uznał jednak, że spółka nie miała do tego prawa. Argumentował, że brak jest bezpośredniego związku między kosztami inwestycji a działalnością opodatkowaną spółki. Było to raczej nieodpłatne działanie na rzecz gminy, która w innym wypadku musiałaby sama opłacić taką inwestycję. Jednocześnie nie powstał tu obowiązek podatkowy, a tym samym nie ma prawa do odliczenia VAT.
Po stronie spółki stanął sąd administracyjny pierwszej instancji. Jego zdaniem inwestycja była związana z działalnością gospodarczą podmiotu, skoro wybudowanie kanalizacji było nieodzowne, aby mogła oddać ośrodek wypoczynkowy w odpłatny wynajem.
Więcej wątpliwości nabrał sąd drugiej instancji, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE.
Rzecznik generalna unijnego trybunału Juliane Kokott stanęła po stronie fiskusa. Jej zdaniem inwestycja ma związek z działalnością gminy, która potem będzie korzystać z jej efektów. Spółka nie ma też prawa do potrącenia podatku z faktur, które wystawiała firma budowlana. Tego samego zdania był TSUE. W wyroku zwrócił uwagę na treść art. 26 ust. 1 lit. b unijnej dyrektywy VAT, z którego wynika, że nieodpłatne świadczenia wykonane na cele inne niż działalność gospodarcza mogą być uznane za opodatkowane świadczenie usług. W tej sprawie tak nie było, nie powstał obowiązek podatkowy, nie było podatku należnego, a więc nie ma mowy też o odliczeniu daniny – podkreślił unijny trybunał.
Zgodził się też z własną rzeczniczką, że wybudowanie kanalizacji nie jest bezpośrednio związane z opodatkowaną działalnością spółki (późniejszy wynajem ośrodka), a z wykonywaniem zadań własnych przez gminę.
ORZECZNICTWO
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 września 2017 r., sygn. akt C-132/16