Należący do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) portal Emp@tia zostanie rozbudowany i będzie oferować nowe usługi związane z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych. Jest to konieczne ze względu na zmiany, które w tym zakresie nastąpią od przyszłego roku na skutek nowelizacji ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.).

Ustawa przewiduje, że wiele działań dotyczących utworzenia i prowadzenia placówki dla maluchów będzie odbywać się elektronicznie. Wyłącznie przez internet będzie np. składany wniosek do gminy o wpisanie żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru oraz dziennego opiekuna do ich wykazu. Podobnie będzie wyglądać wnioskowanie o wykreślenie oraz dokonywanie przez właściwy samorząd wpisu do rejestru lub wykazu. Ponadto drogą elektroniczną podmiot prowadzący placówkę będzie wprowadzał i zmieniał w nich niektóre dane, takie jak: informacje o wysokości opłat, godzinach pracy, e-mailu czy numerze telefonu. Wreszcie właściciele żłobków i klubów dziecięcych będą online sporządzali, a potem przekazywali gminom roczne sprawozdania ze swojej działalności. Następnie samorządy takie zbiorcze zestawienia – obejmujące również dane o należących do nich miejscach opieki – wyślą do wojewodów.

Aby było to możliwe, minister ds. rodziny zapewni system informatyczny, który ma służyć realizacji ustawy przez gminy, wojewodów oraz podmioty prywatne.