Należący do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) portal Emp@tia zostanie rozbudowany i będzie oferować nowe usługi związane z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych. Jest to konieczne ze względu na zmiany, które w tym zakresie nastąpią od przyszłego roku na skutek nowelizacji ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.).

Ustawa przewiduje, że wiele działań dotyczących utworzenia i prowadzenia placówki dla maluchów będzie odbywać się elektronicznie. Wyłącznie przez internet będzie np. składany wniosek do gminy o wpisanie żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru oraz dziennego opiekuna do ich wykazu. Podobnie będzie wyglądać wnioskowanie o wykreślenie oraz dokonywanie przez właściwy samorząd wpisu do rejestru lub wykazu. Ponadto drogą elektroniczną podmiot prowadzący placówkę będzie wprowadzał i zmieniał w nich niektóre dane, takie jak: informacje o wysokości opłat, godzinach pracy, e-mailu czy numerze telefonu. Wreszcie właściciele żłobków i klubów dziecięcych będą online sporządzali, a potem przekazywali gminom roczne sprawozdania ze swojej działalności. Następnie samorządy takie zbiorcze zestawienia – obejmujące również dane o należących do nich miejscach opieki – wyślą do wojewodów.

Aby było to możliwe, minister ds. rodziny zapewni system informatyczny, który ma służyć realizacji ustawy przez gminy, wojewodów oraz podmioty prywatne.
Jak wynika z informacji przekazanych przez MRPiPS, do tego celu mają być wykorzystane platforma Emp@tia oraz aplikacja Rejestr Żłobków. Wprawdzie już obecnie portal umożliwia zarejestrowanie placówki, ale służy przede wszystkim do składania wniosków o przyznanie świadczeń na dzieci, w tym o pieniądze z programu 500 plus, becikowe lub zasiłek rodzinny. Z kolei Rejestr Żłobków pozwala gminom na wprowadzanie danych placówek, które są potem udostępniane na Emp@tii.
W związku z nadchodzącymi zmianami obydwa systemy zostaną rozbudowane i uzyskają nowe funkcjonalności, dzięki czemu podmioty planujące założenie żłobka lub klubu dziecięcego będą mogły prosto i bezproblemowo złożyć wniosek o wpis do rejestru przez Emp@tię, a potem samodzielnie zmieniać część danych dotyczących placówek.
Resort przyznaje, że opracowywane są właśnie koncepcje rozwoju obydwu systemów. Jednocześnie zapewnia, że przed 1 stycznia 2018 r. opublikuje instrukcję składania wniosków, dokonywania zgłoszeń oraz zmian danych instytucji opieki.