Mimo porażek w sądach miasta nie zamierzają rezygnować z opłat miejscowych. Byłoby to dla nich zbyt dużym ciosem finansowym. Zarówno samorządy, jak i eksperci postulują zmiany w prawie
Najświeższy przykład to Zakopane. Miasto nie zamierza rezygnować z pobierania opłat, choć w ubiegłym tygodniu przegrało przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie. Sąd stwierdził, że skoro powietrze jest brudne i przekracza dopuszczalne normy, to nie można kazać sobie za nie płacić.
– Orzeczenie WSA jest nieprawomocne. Zatem uchwała Rady Miasta Zakopane z 26 listopada 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej nadal obowiązuje – informuje Agnieszka Bartocha, naczelnik wydziału ochrony środowiska Urzędu Miasta Zakopane. – Miasto wystąpi o kasację wyroku do Najwyższego Sądu Administracyjnego – zapowiada.