Mimo iż sąd uznał, że Zakopane niezgodnie z prawem pobiera opłatę miejscową, miasto nie zamierza z niej rezygnować. Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że miejscowość, która nie spełnia kryteriów jakości powietrza, nie może pobierać opłaty od turystów.
Sprawa dotyczyła Zakopanego. Z wyliczeń Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wynika, że w tym mieście liczba dni z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10 w ciągu ostatnich 10 lat wahała się między 64 a 125 rocznie, podczas gdy prawo dopuszcza jedynie 35 dni z przekroczeniem normy.
Tylko od stycznia do kwietnia 2017 r. stężenia pyłu przekraczały normę przez 36 dni. Pomimo tego, że cała Małopolska zakwalifikowana jest do najgorszej klasy pod względem poziomu przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego, a Zakopane od lat boryka się z problemem smogu, miasto od 2008 r. pobiera od turystów opłatę w wysokości 2 zł dziennie za „szczególnie korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe”. To daje miejscowości spore zyski. Tylko w 2017 r. miało to być ok. 4 mln zł.
Reklama
Z uchwałą, która pozwala na inkasowanie płatności, nie zgodził się turysta Bogdan Achimescu. W listopadzie 2015 r. złożył do WSA w Krakowie skargę, w której zakwestionował pobór opłaty klimatycznej. Według niego podatek został pobrany bezprawnie, bo miasto i strefa, w której leży, nie spełniają kryteriów czystości powietrza. Z tymi zarzutami zgodził się WSA. Uznał, że w Zakopanem nie zostały dopełnione wymagania klimatyczne, aby pobierać opłaty miejscowe. – Bardzo się cieszę z wyroku. Zakopane na pewno nie oferuje czystego powietrza – powiedział Bogdan Achimescu po ogłoszeniu wyroku. – W ciągu dwóch lat, od rozpoczęcia procesu, ani razu nie padły argumenty odnoszące się do meritum, było tylko przeciąganie sprawy – dodał.
– Ten wyrok pokazuje, że władze nie mogą dłużej ignorować problemu czystego powietrza – komentuje Małgorzata Smolak, prawniczka Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.
Wyrok nie jest prawomocny. Zakopane już zapowiada, że skieruje skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. – Przypominamy, że opłata miejscowa pobierana jest w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Zakopane, dążąc do stałej poprawy jakości powietrza, spełnia jednocześnie wspomniane warunki związane z walorami krajobrazowymi i wypoczynkowymi – uzasadnia Agnieszka Bartocha, naczelnik wydziału ochrony środowiska Urzędu Miasta Zakopane. Podkreśla też, że uchwała w sprawie opłaty miejscowej obowiązuje i będzie nadal pobierana.
ORZECZNICTWO
Wyrok z 10 lipca 2017 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 535/15.