Resort rolnictwa zamierza wprowadzić obowiązek elektronicznego znakowania czworonogów. Ma to ułatwić życie i ich właścicielom, i gminom.
„Podjąłem decyzję o rozpoczęciu prac mających na celu przygotowanie projektu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych, na podstawie której zostanie wprowadzony obowiązek elektronicznego znakowania psów oraz zostanie utworzona centralna baza danych zidentyfikowanych i zarejestrowanych zwierząt domowych” – napisał w odpowiedzi na interpelację poselską Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Obowiązkowe czipowanie zwierząt miałoby doprowadzić do zmniejszenia liczby bezdomnych czworonogów.