Każdy pies zostanie oznakowany. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który do Sejmu wnieśli posłowie PiS.
Jeszcze przed wyborami zapewniali oni, że pochylą się nad losem czworonogów. Obrońcy zwierząt od lat alarmują o ich dramatycznej sytuacji. Zapewnienie nad nimi opieki to zadanie własne samorządów, które co roku przeznaczają na ten cel ponad 100 mln zł. Zdaniem posłów PiS obecne przepisy nie precyzują obowiązków gmin. To zaś powoduje, że większość samorządów nie realizuje właściwie zadań. Prowadzi to do sytuacji, że w schroniskach ginie co czwarty pies, a 80 proc. środków przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami otrzymują firmy wyłapujące, nie sprawując w rzeczywistości żadnej opieki. Aż 50 proc. gmin nie nadzoruje losu zwierząt i zasadności wydatków na ten cel.
Dlatego parlamentarzyści chcą doprecyzować obowiązki samorządów. Proponują, by program opieki nad zwierzętami obejmował m.in. plan znakowania psów, obowiązkową sterylizacje lub kastrację bezpańskich czworonogów czy zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń losowych, w tym drogowych, z udziałem zwierząt domowych, gospodarskich lub dzikich. Każde bezdomne zwierzę będzie musiało mieć zapewnione miejsce w schronisku, a gmina będzie musiała wskazać minimalną stawkę dzienną przeznaczoną na jego utrzymanie.
Projekt ma także poprawić sytuację czworonogów, które mają właścicieli. Nakłada na opiekunów dodatkowe obowiązki. Jeżeli zwierzę ucieknie lub się zagubi, będą musieli niezwłocznie zawiadomić o tym schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję i podjąć działania w celu jego odnalezienia. Nowe przepisy zakładają też wprowadzenie zakazu trzymania psów na łańcuchach. A w okresie przejściowym wydłużenie ich do pięciu metrów.
W projekcie ustawy proponuje się także wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt w celu pozyskiwania futer. Przysparza ona bowiem zwierzętom zbędne cierpienie, a ponadto niektóre fermy negatywnie wpływają na środowisko naturalne.
Etap legislacyjny
Projekt złożony do laski marszałkowskiej