Osoba, która napotka bezpańskiego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma wręcz obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję.
Z kolei do zapewnienia opieki czworonogom zobowiązana jest gmina, a wyłapane zwierzęta powinny mieć zapewnione miejsce w schronisku. Co do przypadków znęcania się nad zwierzętami, warto wiedzieć o tym, że jest to zabronione. Przez znęcanie się nad nimi należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności np.:
- umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia,