Mimo zmiany przepisów firmy będą realizować umowy na wywóz i segregację odpadów na dotychczasowych zasadach. Aneksy raczej nie wchodzą w grę.
Obowiązująca od 1 lipca zmiana przepisów dotyczących segregacji odpadów jest często przedstawiana jako śmieciowa rewolucja. Tymczasem w zdecydowanej większości gmin w najbliższym czasie nic się nie zmieni.
Rozporządzenie ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) rzeczywiście wprowadziło obowiązkowy podział na co najmniej cztery pojemniki na śmieci w określonym przez resort kolorze. Do niebieskich kontenerów trafiać ma papier, zielonych – szkło, żółtych – metal i tworzywa sztuczne, a brązowych – bioodpady. Tyle że dotyczy to wyłącznie nowych umów na wywóz odpadów. Zawarte przed 1 lipca obowiązują na dotychczasowych zasadach i obowiązywać będą aż do 30 czerwca 2021 r.