Od 1 lipca br. zacznie obowiązywać rozporządzenie z 29 grudnia 2016 r. ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Gminy będą musiały dostosować do niego zasady segregacji śmieci obowiązujące na ich terenie. Przede wszystkim ujednolici ono w całej Polsce kolorystkę i sposób oznaczania pojemników na odpady. Wprowadzi także obowiązkowy podział odpadów na:
● ETAP 1 Analiza problemu
– Z uwagi na to, że 1 lipca wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie segregacji odpadów, musimy się zastanowić, jakie działania będzie trzeba podjąć w najbliższym czasie – zwrócił się wójt do uczestników spotkania.