Gminy stracą na nowych zasadach. Będą musiały przeprowadzać czasochłonną procedurę, a wpływy z tytułu opłat za wyrąb znacznie spadną.
W gminach trwają gorączkowe przygotowania do nowych zasad wycinki drzew. Teraz właściciel nieruchomości nie musi nikogo pytać o zgodę ani rejestrować wyrębu, jeżeli wycinka nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. To się zmieni już w sobotę. Osoby fizyczne, które planują wyrąb, będą musiały zgłosić to w gminie. Tak wynika z nowelizacji z 11 maja 2017 r. ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 1074). – Problem polega na tym, że mieszkańcy nie wiedzą, że już w ten weekend zmienią się przepisy i nie będą mogli wycinać wszystkiego, na co mają ochotę – ostrzega Ewa Olszowska-Dej, kierownik wydziału kształtowania środowiska w Urzędzie Miasta w Krakowie.
– Dlatego z informacją o tym, że zmieniają się przepisy, staramy się dotrzeć do jak największej liczby osób – dodaje.