Poznań postawił sobie ambitny cel – ograniczyć zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych, by do 2040 r. zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 30 proc. I już poczynił pierwsze kroki w tym kierunku.
POZNAŃ / Dziennik Gazeta Prawna
GDAŃSK / Dziennik Gazeta Prawna
LUBLIN / Dziennik Gazeta Prawna
I MIEJSCE - POZNAŃ
Płynny ruch i integracja pokoleń
„Wielopokoleniowy Poznań” to hasło, w którym jak w soczewce skupiają się ostatnie najważniejsze działania na rzecz mieszkańców stolicy Wielkopolski. Kryją się pod nim takie inwestycje, jak chociażby Centrum Inicjatyw Rodzinnych, które jest pierwszą taką instytucją w Polsce. Dzięki niej rodzice mogą liczyć nie tylko na bezpośrednią pomoc specjalistów (m.in. korepetytorów), ale również współuczestniczyć w opracowywaniu programów wsparcia finansowego dla innych rodziców i ich pociech. W ubiegłym roku dużo uwagi poświęcono też osobom starszym. To właśnie dla nich Poznań uruchomił m.in. program „Złota Rączka dla Seniora”, a także zapewnił dodatkowe usługi opiekuńcze w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”.
Poznań z sukcesami walczy też o czyste powietrze, i to na wielu frontach. A cel postawił sobie ambitny – ograniczyć zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych, by do 2040 r. zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 30 proc. I już poczynił pierwsze kroki w tym kierunku. Przykładem jest niedawno uruchomiona instalacja odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Karolin, która ma trzykrotnie zmniejszyć emisję tlenków siarki oraz dwukrotnie – pyłów zawieszonych. Z nadmiarem tych drugich Poznań radzi sobie też bezpośrednio, likwidując największe źródła emisji, czyli sukcesywnie wymieniając stare kotły, a także termomodernizując budynki na terenie miasta, m.in. szkoły. Na powyższe inicjatywy miasto przeznaczyło ponad 1 mln zł. Ponadto w mieście zintensyfikowano ekopatrole straży miejskiej, która zapukała w ubiegłym roku do drzwi prawie 1 tys. domów.
Duże zmiany przeszła też komunikacja miejska. Miasto m.in. wdrożyło systemy ITS – pozwala płynniej zarządzać ruchem – czemu towarzyszyła też przebudowa dróg, torowisk i odnowienie taboru. Cieszyć się mogą jednak nie tylko kierowcy. W ubiegłym roku Poznań zaznaczył bowiem swoją pozycję również na rowerowej mapie Polski. Tamtejszy system roweru miejskiego powiększył się bowiem blisko 2-krotnie i liczy obecnie już ponad 700 dwuśladów.
II MIEJSCE - GDAŃSK
Miasto dla ludzi z inicjatywą
Pomimo że Pomorze jest jednym z najczystszych pod wzglądem jakości powietrza regionów Polski, Gdańsk nie spoczywa na laurach i regularnie monitoruje ilość zanieczyszczeń dzięki 5 automatycznym stacjom pomiarowym. I co ważne, ustalone przez nią wyniki i prognozy są udostępniane wszystkim gdańszczanom w czasie rzeczywistym, m.in. na monitorach przy przystankach autobusowych. Oprócz tego nadmorskie miasto walczy ze smogiem „u podstaw” – przeznaczyło w ubiegłym roku blisko 700 tys. zł na wymianę starego ogrzewania węglowego i kolektory słoneczne.
Na tle innych miast Gdańsk lśni – również w nocy – dzięki nowemu, ekologicznemu oświetleniu, w które zainwestowano już 1,8 mln zł. W najbliższych dwóch latach kwota ta wzrośnie aż do 10 mln zł. Nadmorskie miasto zachęca też, by jego stery dzierżyli sami gdańszczanie. Tylko w tym roku – przy czwartej już edycji Budżetu Obywatelskiego – mają oni w rękach ponad 14 mln zł do rozdysponowania na projekty najbliższe ich potrzebom. Również młodzi (13–24 lat), w których głowach kłębi się od ciekawych pomysłów, mogą liczyć na specjalne dofinansowania do swoich prospołecznych i kulturalnych inicjatyw. Miasto premiuje przy tym aktywność niezależnie od wieku, bo analogiczne wsparcie przewidziano też dla osób 60+.
Gdańsk jest również przykładem miasta otwartego nie tylko na nowe pomysły, ale również inne kultury. I wychodzi im naprzeciw, czego przykładem są m.in. kursy dla obcokrajowców, podczas których urzędnicy pomagają m.in. w sprawach meldunkowych. Miasto z otwartymi ramionami wita jednak nie tylko przyjezdnych z dalekich stron świata, ma też propozycję dla tych, którzy z różnych względów spotkali się ze społecznym wykluczeniem na rodzimym podwórku. Specjalnie dla nich powstanie co najmniej 21 nowych mieszkań komunalnych o średniej powierzchni 47 mkw. Na nowe lokum mogą liczyć m.in. absolwenci gdańskich programów społecznych, ofiary przemocy domowej i niepełnosprawni.
III MIEJSCE - LUBLIN
Komunikacja bez spalin to nie mit
Lublin już po raz kolejny wcisnął niskoemisyjny gaz do dechy i potwierdził swoją pozycję lidera nowoczesnej, ekologicznej komunikacji. I zauważyli to nie tylko mieszkańcy, bo w ubiegłym roku miasto zostało laureatem polskiej edycji konkursu European Green Public Procurement Award, zdobywając uznanie w kategorii „Najlepsze w Polsce zielone zamówienia publiczne” (dotyczyło ono zakupu i dostawy 70 nowych trolejbusów).
Na tym inwestycje Lublina jednak się nie kończą, bo – według planów do 2020 r. – na ulice miasta wyjedzie kolejnych 40 trolejbusów. Takim inwestycjom sprzyja akurat dobrze rozwinięta trakcja trolejbusowa, która wije się wzdłuż lubelskich ulic przez blisko 62 km, a w ciągu trzech lat ma się jeszcze wydłużyć o 10 km. A do trolejbusów już niedługo dołączą też co najmniej 32 autobusy elektryczne. I może to nie być ostatnie słowo, bo kolejne 35 pojazdów czeka na liście rezerwowej.
Lublin jest też pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło tzw. zielony budżet obywatelski. W jego ramach to sami mieszkańcy decydują o podziale 2 mln zł na projekty związane z nasadzeniami roślin.
Ale nie samą tylko komunikacją żyją lublinianie, którzy bez problemu mogą się zachłysnąć sztuką. Konsekwentnie i od wielu lat Lublin zaznacza swoją pozycję na polskiej mapie imprez i wydarzeń kulturalnych. Nie inaczej było w ubiegłym roku, kiedy to mieszkańcy mogli uczestniczyć w ponad tysiącu różnych festiwali, spektakli i projekcji filmowych. Na kartach lubelskiej historii 2016 r. zapisze się również jako rok, w którym otworem stanęły drzwi do ogromnego gmachu Centrum Spotkań Kultur. I zanosi się na to, że już wkrótce mieszkańcy Lublina będą mieli jeszcze więcej przestrzeni, by aktywnie i twórczo uczestniczyć w kulturalnym życiu miasta. W ubiegłym roku ruszyła bowiem gruntowna modernizacja reprezentacyjnego centrum Lublina – placu Litewskiego – wraz z przebudową okolicznych ulic i przedłużeniem deptaka. Inwestycja pochłonie blisko 8,5 mln zł z miejskiego budżetu, przy blisko 53,5-mln wsparciu z funduszy unijnych.