O co samorządy pytają na szkoleniach: Finansowanie jednostek straży pożarnej nie bez wątpliwości

autor: Marcin Nagórek08.03.2017, 08:33; Aktualizacja: 08.03.2017, 09:13
Jak w praktyce gmina powinna sfinansować zakup sprzętu?

Jak w praktyce gmina powinna sfinansować zakup sprzętu?źródło: ShutterStock

Finansowanie straży pożarnej przysparza jednostkom samorządu terytorialnego wielu problemów praktycznych. Dotyczy to zarówno dotowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczej.

Stosowne regulacje prawne zawarte są przede wszystkim w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) oraz w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.). Na tle przepisów tych ustaw pojawiło się wiele wątpliwości zgłaszanych przez gminy i powiaty. Pytania dotyczą różnych kwestii – od przekazywania środków na tzw. fundusz wsparcia, przez bezpośrednie wydatkowanie z budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego, udzielanie pomocy rzeczowej, dofinansowanie w formie dotacji, aż po sprawy typowo proceduralne związane z podejmowaniem odrębnych uchwał w sprawie pomocy w kontekście umieszczenia wydatków w uchwałach budżetowych. Aby zapobiec ewentualnym problemom, m.in. odnoszącym się do legalności podejmowanych działań, wskazane jest, aby podmiot zamierzający udzielić jednej z form pomocy należycie przeanalizował konkretny stan faktyczny. Często o prawnej dopuszczalności określonego rozwiązania decydują kwestie i normy prawne zawarte w różnych aktach prawnych. Pewnym rozwiązaniem może być skorzystanie z możliwości, jakie daje art. 13 pkt 11 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561). We wskazanym tam trybie różne wątpliwości mogą być rozwiane przez interpretację przepisów dokonywaną przez organy nadzoru nad gospodarką finansową samorządu, czyli regionalne izby obrachunkowe.

Czy możliwa jest bezpośrednia dotacja celowa

PROBLEM Nasz powiat chciałby przekazać dotację celową z budżetu bezpośrednio na rzecz kilku jednostek ochotniczej straży pożarnej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu gaśniczego. Czy to dopuszczalne?

ODPOWIEDŹ Przede wszystkim trzeba ustalić status prawny określonej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ochotnicza straż pożarna (OSP) funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210). Usankcjonowano w niej dwie formy prawne stowarzyszenia – posiadające osobowość prawną (art. 9 w zw. z art. 17) i wpisane do KRS oraz stowarzyszenie zwykłe (art. 40) nieposiadające osobowości prawnej, a tym samym niepodlegające wpisowi do rejestru. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 5 ostatniej z wymienionych ustaw stowarzyszenie zwykłe nie może otrzymywać dotacji. Należy więc przyjąć, że stowarzyszenie posiadające osobowość prawną może ją uzyskać. Warto jednak zauważyć, że zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać OSP środki pieniężne w formie dotacji. Taka pomoc finansowa dla konkretnych jednostek może zostać przekazana z budżetu powiatu, o ile funkcjonują one w obszarze jego właściwości terytorialnej. W omawianej sprawie kluczowym aspektem jest transfer środków pieniężnych. Jeśli odbiorcą jest stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, mogą one zostać przekazane bezpośrednio do konkretnej jednostki OSP. Gdy jednak działa ona w formie stowarzyszenia zwykłego, to brak jest podstaw prawnych, aby dokonać bezpośredniego transferu. Powiat, który zamierza przekazać dotację, powinien wtedy podjąć uchwałę na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.). Na jej mocy udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z tym że jej odbiorcą będzie gmina, na której terenie funkcjonuje jednostka OSP. Dopiero gmina będzie umocowana prawnie – w ramach zadań własnych – do odpowiedniego zadysponowania środkami dotacyjnymi dla określonej jednostki OSP nieposiadającej osobowości prawnej. Takie stanowisko prezentuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

Jak gmina powinna wykazać wydatek


Pozostało 66% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane