41 mln zł unijnego dofinansowania pozyskał Poznań na projekt przebudowy ul. Gdyńskiej - jednej z głównych tras wylotowych z miasta. Modernizacja kosztowała ponad 85,2 mln zł; inwestycja właśnie dobiega końca.

Umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Gdyńskiej od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisał w piątek z przedstawicielami władz miasta marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Marszałek podkreślił, że realizowane w Poznaniu przedsięwzięcie miało szczególnie istotne znaczenie, dlatego też zyskało unijne dofinansowanie jako projekt pozakonkursowy.

„Uznaliśmy, że projekt Poznania ma kluczowe znaczenie dla aglomeracji w kwestii likwidowania tzw. wąskich gardeł, bardzo utrudniających życie mieszkańcom. Inwestycja była też związana z budową spalarni odpadów, która dodatkowo generuje dodatkowy ruch samochodów ciężarowych” – podkreślił marszałek Woźniak.

Wiceprezydent Poznania Maciej Wudarski przyznał w piątek, że zrealizowana przebudowa w sposób istotny poprawiła dostępność komunikacyjną północnej części stolicy Wielkopolski, zarówno dla gmin aglomeracji poznańskiej jak i dla samego Poznania.

„Realizacja tego projektu zakończyła się 30 listopada, kiedy to ten, dość skomplikowany układ komunikacyjny, został otwarty dla kierowców. W tej chwili trwają ostanie prace konserwacyjne kontrolne. Cała inwestycja w tamtej części miasta była znacznie szersza, w sumie powstało ok. 8 km nowych dróg, to była też przebudowa ul. Bałtyckiej, wraz z dojazdem do spalarni. Powstał niezwykle ważny, sprawny układ komunikacyjny” - powiedział.

„Przyznane nam 41 mln zł to bardzo istotne pieniądze dla budżetu miasta. Potrzeby Poznania w zakresie nie tylko komunikacji, ale i spraw społecznych, kultury, zdrowia, polityki mieszkaniowej, to ogromne wyzwania” – dodał wiceprezydent Wudarski.

Dofinansowany projekt obejmował modernizację układu drogowego ul. Gdyńskiej o długości 1,45 km, od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta. Trasa została przebudowana do układu drogi dwujezdniowej, wyposażonej w dwa pasy ruchu dla każdego kierunku, a także budowę wiaduktu nad linią kolejową do Wągrowca w miejscu wcześniejszego przejazdu kolejowego. Zakres projektu obejmował także przebudowę skrzyżowań z ul. Bałtycką i ul. Chemiczną, budowę zatok autobusowych, chodników, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.